JDM
26.03.07,19:00
Robím DP"B" a potrebovala by som poradiť:
z podnikania mi vyšiel kladný základ dane +14793,-- Sk. Dostala som sa k IX. oddielu a som v pomykove. Chcela by som odpočítať stratu,ktorá vyšla za rok 2002 v sume -183073,-- Sk. Aj za rok 2005 mi vyšla strata -80570,-- Sk.
Teraz k DP:
do r. 50 napíšem 2005 80570
2002 183073
r. 51 neviem
r. 52 píšem 2002 14793?

Ďakujem.
mysimis
26.03.07,19:24
Takto sa to určite nevypisuje. Môžeš si uplatniť stratu max. do výšky svojej daňovej povinnosti t.j. do výšky 14.793,- Sk.
jaja99
26.03.07,19:27
V roku 2003 si si mohla začať odpočítavať stratu z roku 2002!!!!! Pozri § 52 ods. 8 či sa na teba nevzťahuje. Pozri PORADCA 5-6/2007 strana 254. Je tam Tvoj prípad.
2002: strata
2003:zisk
Znamená, že v roku 2003 vzniklo právo an odpočítanie 1/5 straty z roku 2002 podľa § 34 zákona 366/1999. Poslednú pätinu umoríš v roku 2007 - až nad základ dane 150.000 a nutnosť preinvestovať.
JDM
26.03.07,19:29
Takto sa to určite nevypisuje. Môžeš si uplatniť stratu max. do výšky svojej daňovej povinnosti t.j. do výšky 14.793,- Sk.
....a čo sa teda píše teda do riadkov 50-52?
Už mi z toho šibe.
jaja99
26.03.07,19:39
r. 50,51: nepíšeš nič, lebo nevzniká právo na odpočítanie straty (štvrtý rok), lebo základ dane nie je nad 150.000 SKK


Mala si len príjmy podľa § 5? Ak áno, nemá mysel uplatňovať stratu, lebo odpočítaš ešte daneprosté minimum.
JDM
26.03.07,19:45
Boli to príjmy zo živnosti, ktoré vykazovali stratu, zároveň boli aj príjmy zo ZČ, ktoré boli riadne zdaňované. Je mi jasné, že si môžem uplatniť stratu len do výšky základu dane, ale nie je mi jasné to rozpisovanie v DP v oddiele IX.
Ak by mi to niekto polopatysticky ujasnil, bola by som len rada.
Vopred veľmi ďakujem.
jaja99
26.03.07,20:00
Ešte raz: Strata vznikla v roku 2002 - 183073 SKK. V roku 2003 bol základ dane, čiže vzniklo právo na odpočítanie prvej pätiny straty z roku 2002 podľa starého zákona - § 34 zákona 366/1999 - nutnosť preinvestovať odpočítanú stratu.
§ 52 ods. 8 zákona 595/2003 .........Daňovník ktorý znižoval alebo mohol znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pokračuje v jej odpočte podľa doterajších predpisov.
Doterajší predpis hovoril, že v 3, až piatom roku sa môže odpočítať strata až od základu dane nad 150.000 SKK. Rok 2006 je štvrtým rokom odpočtu straty. Vykázala si základ dane nad 150.000? Nevykázala, čiže časť straty z roku 2002 je pasé, fuč, prepadla - nič nevypisuj v riadkoch 50-57.
Starý zákon ďalej hovoril, že ak počas odpočtu straty vznikne ďalšia strata, nie je nárok na jej umorenie - strata z roku 2005 tiež prepadá - celá.
Ešte zostáva posledná pätina straty z roku 2002 a čaká na umorenie v roku 2007 - ak bude zákla dane nad 150.000, môžeš umoriť 36.614 SKK, ktoré musíš preinvestovať podľa § 34 ods. 2 zákona 366/1999.
Summa summarum: nevypisuj nič do riadkov 50-57, aby si správca dane nemyslel, že tebou uplatneá pätina je nad limit 150.000 SKK
JDM
26.03.07,20:09
Ak som pochopila správne, tak stratu z roku 2002 bolo treba odpisovať najviac 5 rokov po vzniku straty, ale rovnomerne, po 1/5 v každom roku,ale: v 3.-5.roku ak vznikol základ dane aspoň 150.000,--- V roku 2003 bol daňový základ, lenže účtovník neuplatnil možnosť zníženia ZD o stratu.
Jaja99, ďakujem Ti za trpezlivosť, ale mohla by si mi vysvetliť, prečo strata z 2005 prepadá?
Som úplný začiatočník v stratách, účtovala som doposial len zisky. Takže ďakujem.
jaja99
26.03.07,20:43
Ak som pochopila správne, tak stratu z roku 2002 bolo treba odpisovať najviac 5 rokov po vzniku straty, ale rovnomerne, po 1/5 v každom roku,ale: v 3.-5.roku ak vznikol základ dane aspoň 150.000,--- V roku 2003 bol daňový základ, lenže účtovník neuplatnil možnosť zníženia ZD o stratu.
Jaja99, ďakujem Ti za trpezlivosť, ale mohla by si mi vysvetliť, prečo strata z 2005 prepadá?
Som úplný začiatočník v stratách, účtovala som doposial len zisky. Takže ďakujem.

Strata po pätinách sa musí odpočítať rovnomerne v piatich po sebe bezprostredne nasledujúcich obdobiach. § 34 ods. 2 zákona 366/1999 hovorí, že ak počas obdobia odpočítavania straty vznikne ďalšia strata, nárok na jej odpočet zaniká.
Ak účtovník neuplatnil odpočítanie 1/5 straty v roku 2003, aj tak bolo právo na dopočet, čiže platí § 52 ods 8 ...................... mohol znižovať základ dane ........................ pokračuje v jej odpočítavaní podľa doterajších predpisov.
JDM
26.03.07,20:59
Stratu môžem teda považovať za preinvestovanú, keď v roku 2004 sa zakúpilo auto na lízing? Je tam podmienka preinvestovania straty do 3 rokov od vzniku straty? Strata z roku 2005 sa teda odpočítať nedá, bude sa dať odpočítať poslednýkrát v DP za rok 2007. A potom sa uvidí....Ďakujem, dúfam, že som to pochopila. Ďakujem za trpezlivosť.
Ale predsa len:podmienka uplatniť odpočet straty v 2007: daňový základ vyšší ako 150.000,--.Ak vznikne DZ menší, čo potom?
A už mám pocit, že sa motám....
Eva M
29.03.07,18:07
PO začala odpisovať stratu z r. 2000 a 2001 vo výške 402638/5 v roku 2002 1/5, 2003 1/5, 2004 strata, 2005 strata, 2006 zisk. Musím nepreinvestovanú stratu z roku 2003 pripočítať k základu dane a zároveň môžem odpočítavať stratu v 5. roku vo výške základu dane nad 150 tis.? Alebo môže byť súbeh strát a to z roku 2004 a 2005 začnem odpisovať podľa nového zákona? Nemám v tom skúsenosti, ale obe možnosti mi pripadajú možné.
jaja99
31.03.07,11:23
Starý zákon hovoril, že ak počas odpočtu straty vznikne ďalšia strata, nie je nárok na jej umorenie - strata z rokov 2004 a 2005 prepadá.

Áno, v roku 2006 (piaty rok odpočítavania straty) môžeš odpisovať poslednú časť straty, ak základ dane nad 150.000 a musíš ju preinvestovať do roku 2009.
jaja99
31.03.07,11:26