scan718
26.03.07,20:55
Prosím,
Jsme s.r.o. a nemáme zatím vytvořený rezervní fond, za rok 2006 jsem vytvořili zisk, tak rezervní fond se bude tvořit z tohoto zisku a účtovat o něm až v roce 2007 po rozhodnutí vedení společnosti?, nebo ho máme už vytvořit a zaúčtovat ještě do roku 2006?

Anežka
Anja111
26.03.07,21:02
Prosím,
Jsme s.r.o. a nemáme zatím vytvořený rezervní fond, za rok 2006 jsem vytvořili zisk, tak rezervní fond se bude tvořit z tohoto zisku a účtovat o něm až v roce 2007 po rozhodnutí vedení společnosti?, nebo ho máme už vytvořit a zaúčtovat ještě do roku 2006?

Anežka
O výške tvorby rezervného fondu rozhodne Valné zhromaždenie pri schvaľovaní účtovnej závierky, v zmysle spoločenskej zmluvy. A účtovať sa o tom bude až v roku 2007.