rumburak1
26.03.07,21:24
Manželia sa zosobášili v auguste 2006. Od 1.9. do 31.12. bol manžel nezamestnaný, poberal mesačne podporu cca 20 000 Sk. Manželka bola SZČO od februára, predtým vykonávala závislú činnosť. Akú odpočítateľnú položku na manžela si môže manželka uplatniť?
Jozef Mihál
26.03.07,21:39
Zo zadania otázky odpoveď dať nemožno. Aké mal on príjmy do augusta?
rumburak1
26.03.07,21:45
Cca 40 tisíc mesačne
Zoltán Kovács
26.03.07,21:47
Pre uplatnenie odpočítateľnej položky je dôležitý počet mesiacov, počas ktorých ste žili s manželkou v spoločnej domácnosti, pričom sa počíta iba ten mesiac, v ktorom bola podmienka spoločnej domácnosti splnená na začiatku kalendárneho mesiaca.

Musí sa skúmať vlastný príjem manžela za r. 2006.
Evanka
26.03.07,21:51
Jasné, neprečítala som si dobre zadanie, myslela som, že manžel nemal žiadne príjmy .... Vzápätí som môj príspevok zmazala, ale ty si mi už aj stihol naň odpovedať. Si ako rýchlik.... čo už.
Jozef Mihál
26.03.07,21:51
Manželov príjem vyšší ako 90816 => nezd.časť = 0.
rumburak1
26.03.07,21:51
Od septembra, teda 4 mesiace. Čo to znamená vlastný príjem manžela?
rumburak1
26.03.07,21:52
Ďakujem. Rozumiem!
Zoltán Kovács
26.03.07,21:55
Od septembra, teda 4 mesiace. Čo to znamená vlastný príjem manžela?

Dovolil som si prekopírovať z Drak -a

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa nezapočítava len príjem:

daňový bonus,
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
štipendium pri sústavnej príprave na povolanie.
štátne sociálne dávky a to..:
rodičovský príspevok (zákon č.280/2002 Z.z.),
príspevok pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z.z.),
zaopatrovací príspevok (zákon č.236/1998 Z.z.),
príspevok na pohreb (zákon č.238/1998 Z.z.),
príspevky pestúnskej starostlivosti (zákon č.265/1998 Z.z.),
prídavok na dieťa (zákon č.600/2003 Z.z.),
vianočný príspevok (zákon č.592/2006 Z.z.).ZoDP_§11

Zdroj: drak.porada.sk
katarina.j
26.03.07,22:32
No nič, zbytočne tu nešpekulujme a nenaťahujme to- jednoznačne vyplýva, že nemá ŽIADNY nárok na odpoč. poolžku na manžela.
zuhl
19.01.08,11:55
Ahojte, podnikateľ si nemôže odpočítať na družku s ktorou žije v spoločnej domácnosti? Musí to byť naozaj len manželka ako sa píše v zákone?
Katija
19.01.08,12:38
Ahojte, podnikateľ si nemôže odpočítať na družku s ktorou žije v spoločnej domácnosti? Musí to byť naozaj len manželka ako sa píše v zákone?Áno, musí.
Dipmomovka
04.02.08,21:41
A co v pripade, ze manzel pobera invalidny dôchodok? Povazuje sa to za jeho prijem ak si chce na neho manzelka uplatnit odpocitatelnu polozku?
V tom pripade ratam rozdiel medzi 95616-invalidny dôchodok manzela?
evina
04.02.08,21:43
A co v pripade, ze manzel pobera invalidny dôchodok? Povazuje sa to za jeho prijem ak si chce na neho manzelka uplatnit odpocitatelnu polozku?
V tom pripade ratam rozdiel medzi 95616-invalidny dôchodok manzela?

Áno
Vikicke
05.03.08,11:40
Chcem sa opýtať, či môže podnikateľ na dobrovoľne nezamestnanú manželku, ktorá si platí odvody do zdravotnej
poisťovne odpočítať aj jej platby do ZP. Ďakujem
Tweety
05.03.08,11:42
Chcem sa opýtať, či môže podnikateľ na dobrovoľne nezamestnanú manželku, ktorá si platí odvody do zdravotnej
poisťovne odpočítať aj jej platby do ZP. Ďakujem
Nie, a od čoho si ich chce odpočítať, keď manželka nemá príjmy?
majernikova
10.03.08,22:10
Ahojte, ak je manželka na rodičovskej dovolenke tak môžem uplatniť odpočitateľnú položku?
Ďakujem
Evanka
10.03.08,22:17
Ahojte, ak je manželka na rodičovskej dovolenke tak môžem uplatniť odpočitateľnú položku?
Ďakujem
Môžeš.
Melnick
10.03.08,22:55
Ahojte, podnikateľ si nemôže odpočítať na družku s ktorou žije v spoločnej domácnosti? Musí to byť naozaj len manželka ako sa píše v zákone?

Zákon je zákon .Vieš koľko vecí v zákone by som chcela zmeniť ja???:):):)
maros1971
25.01.09,12:16
Odpočet na manžela-trochu inak:
manželka je SZČO a manžel dobrovoľne nezamestnaný, vzali sa v júli,teda manželia sú necelý polrok.chcel by som vedieť ako postupovať pri odpočte z dane na manžela.
Ďakujem.
Aljok
25.01.09,12:25
Odpočet na manžela-trochu inak:
manželka je SZČO a manžel dobrovoľne nezamestnaný, vzali sa v júli,teda manželia sú necelý polrok.chcel by som vedieť ako postupovať pri odpočte z dane na manžela.
Ďakujem.
Pozri ZoDP
§11
(3) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku platného životného minima,
2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19, 2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),
3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

b) vyšší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63, 4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.


(5) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa za vlastný príjem manželky (manžela) považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.125)

(6) Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3 len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.
erika_H
27.01.09,11:29
Dobrý deň,prosím Vás,keď si chce manžel uplaťniť odpočet na manželku,ktorá je na materskej (myslím že po pol roku už na rodičovskej dovolenke)-potrebuje to zdokladovať tlačivom zo Sociálnej poisťovne?Ako sa volá toto tlačivo?
Ďakujem moc
veselovsky
28.01.09,08:36
Áno, je to potvrdenie o poberaní materského (zo Sociálnaj poisťovni), rodičovského príspevku (z Úradu sociálnych vecí a rodinx).
veronikasad
28.01.09,09:04
Dobrý deň,prosím Vás,keď si chce manžel uplaťniť odpočet na manželku,ktorá je na materskej (myslím že po pol roku už na rodičovskej dovolenke)-potrebuje to zdokladovať tlačivom zo Sociálnej poisťovne?Ako sa volá toto tlačivo?
Ďakujem moc
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, nepotrebuješ dokladovať príjem. O výške materského ti dá potvrdenie sociálna poisťovňa.
erika_H
31.01.09,14:59
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, nepotrebuješ dokladovať príjem. O výške materského ti dá potvrdenie sociálna poisťovňa.
ďakujem veronika
sara3
05.02.09,11:35
Potrebujem poradit, pretoze mzdarka u nas v praci si nie je ista riesenim situacie: za cely rok 2008 som mala prijem zo zavislej cinnosti. V auguste som sa vydala. Zaujima ma, ci si mozem odpocitat dan na manzela. Manzel od januara do marca nezamestnany (poberal socialne davky), od aprila do jula bol dobrovolne nezamestnany (v tom case si platil iba zdravotne poistnenie) - pisal do novin, nemal zmluvu, chodil mu honorar znizeny o dan, od augusta je zamestnany. Beru sa do uvahy pri odpocte len mesiace, kedy sme boli manzelia? Ake doklady potrebujem odovzdat k ziadosti o vykonanie vypoctu dane mojmu zamestnavatelovi? Jeho prijem za cely rok (ak ratam soc. dávky, honorare z novin a plat) bol nizsi ako 90 000,- Sk.
DAKUJEM
Alexandra777
05.02.09,13:01
Prosím Vás, čo mám pokladať za "vlastný príjem", keď má manželka daňovníka, ktorý si chce uplatniť pomernú časť odpočtu na ňu, príjmy zo závislej činnosti, nedosahujúci výšky 98 496,- Sk. Vlastným príjmom je hrubý príjem, alebo znížený o platby do fondov...?
veronikasad
05.02.09,13:43
Prosím Vás, čo mám pokladať za "vlastný príjem", keď má manželka daňovníka, ktorý si chce uplatniť pomernú časť odpočtu na ňu, príjmy zo závislej činnosti, nedosahujúci výšky 98 496,- Sk. Vlastným príjmom je hrubý príjem, alebo znížený o platby do fondov...?
Vlastným príjmom manželky je hrubý príjem znížený o platby poistného do zdr. a soc.poisťovne
DANUTA
05.02.09,13:49
Podľa mňa sa rodičovský príspevok, t.j. po polroku materskej zahrňa do príjmov manželky na uplatnenie NčZD druhého manžela. Opravujem materský príspevok sa zahŕňa a rodičovský je sociálna dávka a nezarhrňuje sa.
veronikasad
05.02.09,13:50
Podľa mňa sa rodičovský príspevok, t.j. po polroku materskej zahrňa do príjmov manželky na uplatnenie NčZD druhého manžela.
nesúhlasím, rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka
Tweety
05.02.09,13:51
Podľa mňa sa rodičovský príspevok, t.j. po polroku materskej zahrňa do príjmov manželky na uplatnenie NčZD druhého manžela.
Nie RP, ale príjem z MD, sa ráta do príjmu.
kakoska
05.02.09,13:53
Dobry deň,

mňa by zujímalo ako mam posudzovať príjmy manželky (jej manžel si chce na ňu uplatniť odp. položku), keď na zaklade Potvrdenia o príjmoch mala
príjmy zo závislej činnosti zdanené, niektoré preddavkovo, niektoré zrážkovou daňou. Musím ich aj tak odpočítať z nezdaniteľnej čiastky na manželku?

Ďakujem
Tweety
05.02.09,13:55
Dobry deň,

mňa by zujímalo ako mam posudzovať príjmy manželky (jej manžel si chce na ňu uplatniť odp. položku), keď na zaklade Potvrdenia o príjmoch mala
príjmy zo závislej činnosti zdanené, niektoré preddavkovo, niektoré zrážkovou daňou. Musím ich aj tak odpočítať z nezdaniteľnej čiastky na manželku?

Ďakujem
A prečo by si nemala? Samozrejme, že ich odpočítaš.
veronikasad
05.02.09,13:56
Dobry deň,

mňa by zujímalo ako mam posudzovať príjmy manželky (jej manžel si chce na ňu uplatniť odp. položku), keď na zaklade Potvrdenia o príjmoch mala
príjmy zo závislej činnosti zdanené, niektoré preddavkovo, niektoré zrážkovou daňou. Musím ich aj tak odpočítať z nezdaniteľnej čiastky na manželku?

Ďakujem
Do vlastného príjmu manželky zahrnieš hrubú mzdu zníženú o platby poistného. Nie je podstatné či je zdanená zrážkovo alebo preddavkovo. Príjmom je aj príjem z dohôd.
Alexandra777
05.02.09,13:58
a ak jej už počas 2 mesiacov uplatnil predchádzajúci zamestnávateľ odpočítateľnú položku, môže si na ňu uplatniť aj manžel? Keď sa vydala vo februári 2008, tak sa počíta len od marca?
veronikasad
05.02.09,14:00
a ak jej už počas 2 mesiacov uplatnil predchádzajúci zamestnávateľ odpočítateľnú položku, môže si na ňu uplatniť aj manžel? Keď sa vydala vo februári 2008, tak sa počíta len od marca?
Odpočitateľná položka na daňovníka nesúvisí s možnosťou uplatniť si odpoč.položku na manžela/ku/. Ak nie sú manželmi celý rok, odpoč.položka sa kráti.
Tweety
05.02.09,14:01
a ak jej už počas 2 mesiacov uplatnil predchádzajúci zamestnávateľ odpočítateľnú položku, môže si na ňu uplatniť aj manžel? Keď sa vydala vo februári 2008, tak sa počíta len od marca? § 11 Zákon o dani z príjmov
(6) Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3 len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.
kalimero71
05.02.09,14:32
Dobrý deň, chcem sa opytať, či si môžem uplatniť odpočitateľnu položku na manželku, ak z uradu prace dostala v decembri 2008 príspevok na podnikanie(103 900,-Sk). ďakujem za odpoved.
jani1974
05.02.09,17:42
Dobrý deň!
Prosím Vás o radu. Ja som na rodičovskej dovolenke od 02/2009. Stále som v pracovnom pomere od r. 1996. V roku 2008 som odpracovala 6 mesiacov a od 07/2008 som bola na materskej dovolenke. V 09/2008 sa nám narodil synček. Manžel je zamestnaný a jeho mesačný príjem je každý nesiac minimálna mzda.
Prosím poradte mi ako pri dani z príjmov - pre koho je výhodnejšie uplatniť si daňový bonus na dieťa a tak. Moja mzdárka mi zobrala do úvahy len moju životnú poistku a ostatné vraj nech urobí manželov zamestnávateľ, ju to vraj nezaujíma! Čo poradíte????
Ďakujem:-)
mysimis
05.02.09,17:57
Ak vo "vyhlásení" vyplníš kolonku týkajúcu sa dieťaťa, doložíš rodný list a spĺňaš všetky podmienky na priznanie DB mzdárka je povinná priznať Ti ho. Ak to nebolo mesačne môže to urobiť na ročnom vyúčtovaní dane.
kalimero71
06.02.09,08:06
Neodpovedali ste mi, tak Vás ,prosím o odpoveď. ďakujem.


Dobrý deň, chcem sa opytať, či si môžem uplatniť odpočitateľnu položku na manželku, ak z uradu prace dostala v decembri 2008 príspevok na podnikanie(103 900,-Sk). ďakujem za odpoved.
misurka
06.02.09,12:05
Mám manžela, kt. je SZČO, jeho príjem za r. 2008 bol 76560 Sk, skutočne zaplatené odvody za rok 2008 sú výške 45 770 Sk, NČ na manžela si uplatním vo výške 98 496 - 30 790 (76 560 - 45 770)= 67 706 SK? Je možné v prípade uplatňovania si NČ na manžela/manželku ako SZČO od jeho príjmov odrátať tiež odvody?
misurka
09.02.09,06:47
posúvam

Mám manžela, kt. je SZČO, jeho príjem za r. 2008 bol 76560 Sk, skutočne zaplatené odvody za rok 2008 sú výške 45 770 Sk, NČ na manžela si uplatním vo výške 98 496 - 30 790 (76 560 - 45 770)= 67 706 SK? Je možné v prípade uplatňovania si NČ na manžela/manželku ako SZČO od jeho príjmov odrátať tiež odvody?
veronikasad
09.02.09,07:56
Mám manžela, kt. je SZČO, jeho príjem za r. 2008 bol 76560 Sk, skutočne zaplatené odvody za rok 2008 sú výške 45 770 Sk, NČ na manžela si uplatním vo výške 98 496 - 30 790 (76 560 - 45 770)= 67 706 SK? Je možné v prípade uplatňovania si NČ na manžela/manželku ako SZČO od jeho príjmov odrátať tiež odvody?
Príjmom manžela rozumieš základ dane/zisk/ alebo tržby ?
misurka
09.02.09,09:12
Príjmom manžela rozumiem tržby, rozumiem tomu, že nie základ dane, ale môžem od príjmov - tržieb odrátať skutočne zaplatené odvody ako SZČO za rok 2008?

Príjmom manžela rozumieš základ dane/zisk/ alebo tržby ?
misurka
09.02.09,12:13
posúvam

Príjmom manžela rozumiem tržby, rozumiem tomu, že nie základ dane, ale môžem od príjmov - tržieb odrátať skutočne zaplatené odvody ako SZČO za rok 2008?
Tinika
09.02.09,13:03
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, može si uplatniť odpočitateľnú položku na manželku aj človek, ktorý je zaregistrovaný len na DU? Nemá ičo, len dič. A vraj je aj na úrade práce, ze sa to teraz dá, byt aj na DU zaregistrovaný aj na úrade práce. Ďakujem
Ivankas78
11.02.09,11:11
Dobrý deň, chcem sa poradiť, či si môže daňovník v daňovom priznaní uplatniť celú časť odpočitateľnej položky, ak pracoval do augusta 2008 a od septembra bol evidovaný na ÚP a dostával dávky v nezamestnanosti. Taktiež sa chcem spýtať, či sa tieto dávky počítajú do vlastných príjmov. Ďakujem.
Tweety
11.02.09,11:13
Dobrý deň, chcem sa poradiť, či si môže daňovník v daňovom priznaní uplatniť celú časť odpočitateľnej položky, ak pracoval do augusta 2008 a od septembra bol evidovaný na ÚP a dostával dávky v nezamestnanosti. Taktiež sa chcem spýtať, či sa tieto dávky počítajú do vlastných príjmov. Ďakujem.
Nie, dávky sa do príjmu nepočítajú, má nárok na celú NČ na daňovníka, samozrejme, ak jeho ZD nie je vyšší ako 513000.-.
ruci
16.02.09,09:49
dobry den, mozno si uplatnit na manzela odpocitatelnu polozku, ak:
- januar, februar 2008 bol zamestnanec s minimalnou mzdou,
- marec - december 2008 je SZCO, avsak skoncil v strate.
? ak skoncil v strate, tak za toto obdobie su vlastne prijmy manzela nula ?
? od 98 496 odratam hrubu mzdu za januar a februar minus odvody a to je odpocitatelna polozka na manzela ?
veronikasad
16.02.09,09:53
dobry den, mozno si uplatnit na manzela odpocitatelnu polozku, ak:
- januar, februar 2008 bol zamestnanec s minimalnou mzdou,
- marec - december 2008 je SZCO, avsak skoncil v strate.
? ak skoncil v strate, tak za toto obdobie su vlastne prijmy manzela nula ?
? od 98 496 odratam hrubu mzdu za januar a februar minus odvody a to je odpocitatelna polozka na manzela ?

Ak SZČO skončil v strate, to ešte pre uplatnenie nezd.časti ZD na manžela neznamená, že nemal príjmy. Príjmom SZČO sú tržby znížené o zaplatené poistné. U zamestnanca je to hrubá mzda - zaplatené poistné.
ruci
16.02.09,10:07
dakujem za rychlu odpoved
este doplnujuca otazka:
trzby SZČO su hrube prijmy ? (tzn. nemoze si odratat svoje vydavky, napr. nakup materialu, zaplatene najomne, ...)

pytam sa kvoli tomu, ze uctvony program pri vyplnani danove priznania SZCO za rok 2008 vyratal jej prijmy na nulu, kedze bol v strate, mozno takto urcene prijmy brat za smerodajne pri urcovani odpocitatelnej polozky na manzela?
KvetkaK
16.02.09,10:08
dakujem za rychlu odpoved
este doplnujuca otazka:
trzby SZČO su hrube prijmy ? (tzn. nemoze si odratat svoje vydavky, napr. nakup materialu, zaplatene najomne, ...)

pytam sa kvoli tomu, ze uctvony program pri vyplnani danove priznania SZCO za rok 2008 vyratal jej prijmy na nulu, kedze bol v strate, mozno takto urcene prijmy brat za smerodajne pri urcovani odpocitatelnej polozky na manzela?
Pri odpočitateľnej položky na manžela sa berú do úvahy príjmy bez odpočítania výdavkov.
ruci
16.02.09,10:27
si to zhrniem a opravte ma prosim, ak som to zle pochopila :-)
- aj ked SZCO skoncil za rok 2008 v strate, tak sa jeho hrube prijmy minus odvody povazuje za prijmy na ucely odpocitatelnej polozky, cize si nemozno uplatnit odpocitatelnu polozku na manzela, kedze tam je urcite hruby prijem viac ako 98 496 Sk
KvetkaK
16.02.09,10:29
si to zhrniem a opravte ma prosim, ak som to zle pochopila :-)
- aj ked SZCO skoncil za rok 2008 v strate, tak sa jeho hrube prijmy minus odvody povazuje za prijmy na ucely odpocitatelnej polozky, cize si nemozno uplatnit odpocitatelnu polozku na manzela, kedze tam je urcite hruby prijem viac ako 98 496 Sk
Presne tak ako píšeš.
Žaneta Leváková
16.02.09,12:53
Dobrý deň!
Zamestnanec si chce v rámci ročného zúčtovania uplatniť nezdaniteľnú časť na svoju manželku, ktorá bola počas celého roka 2008 evidovaná na úrade práce. Jej príjmom v roku 2008 boli iba: dávky v hmotnej núdzi a príspevok za aktivačnú činnosť - v zmysle zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi. Započítava sa tento jej príjem do príjmu manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, alebo nie? Sú tieto dávky a príspevok klasifikované ako štátne sociálne dávky? Ak áno, kde by som to našla?
mysimis
16.02.09,13:02
Áno započítava sa to do príjmu manželky ak si chce na ňu manžel uplatniť nezdaniteľnú položku /môže si uplatniť len rozdiel týchto súm/. A kde by si to našla? - sama si si odpovedala, je to na základe zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.
fipina
23.02.09,13:18
Dobrý deň,
ja som sa dnes stretla s príjmom manžela, citujem : paušálny príspevok počas vykonávania dobrovoľníckej služby vo výške 23000,- Sk (vyplatil ÚPSVaR).
Započítava sa to príjmu manžela?
Vopred ďakujem.
veronikasad
23.02.09,13:22
Dobrý deň,
ja som sa dnes stretla s príjmom manžela, citujem : paušálny príspevok počas vykonávania dobrovoľníckej služby vo výške 23000,- Sk (vyplatil ÚPSVaR).
Započítava sa to príjmu manžela?
Vopred ďakujem.
ja som sa s tým ešte nestretla, ak zistíš na UPSVaR, ktorý príspevok vyplatil, že je to štátna sociálna dávka - nezapočítava sa.
mzdarka renca
23.02.09,13:36
Dobrý deň,
ja som sa dnes stretla s príjmom manžela, citujem : paušálny príspevok počas vykonávania dobrovoľníckej služby vo výške 23000,- Sk (vyplatil ÚPSVaR).
Započítava sa to príjmu manžela?
Vopred ďakujem.

podľa môjho názoru sa príjem z vykonávania dobrovoľníckej služby započítava do príjmu manžela.


Charakteristika aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dobrovoľnícka služba na účely zákona 5/2004 o službách zamestnanosti, je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc
pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,
pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.

Rozsah vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby:
Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
Uchádzač o zamestnanie môže dobrovoľnícku službu vykonávať opakovane len v oblastiach.
Účasť uchádzača o zamestnanie na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná.
Počas vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzač o zamestnanie nemôže vykonávať aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 52.

Oprávnený subjekt (žiadateľ):
Právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej „PO/FO“), ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa vyššie uvedeného nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku a ku dňu podania písomnej žiadosti o príspevok vykonáva činnosti najmenej jeden rok. Splnenie podmienky dĺžky vykonávania činnosti sa nevyžaduje, ak ide o poskytovanie pomoci a to pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.


Príspevky na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby:
Príspevok PO/FO:
Úrad poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe príspevok.

Účel použitia príspevku:
Príspevok možno použiť na úhradu
časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby,
na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie,
na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie, ak to právnická osoba alebo fyzická osoba vyžaduje,
na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby
na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službuKonkrétny účel použitia príspevku sa dohodne v dohode s úradom PSVR na základe zámeru organizovania aktivačnej činnosti, ktorý je prílohou k žiadosti PO/FO o poskytnutie príspevku.

Príspevok na aktivačnú činnosť je dvojzložkový, pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu. Príspevok sa poskytuje mesačne najviac vo výške
· 7 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby,
· 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec, na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu.

Príspevok uchádzačovi o zamestnanie (paušálny):
Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o životnom minime, na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň ospravedlnenej alebo neospravedlnenej neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na základe evidencie dochádzky.

Príspevok PO/FO a UoZ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba vykonáva.
manus
23.02.09,13:51
Dobrý deň!
Zamestnanec si chce v rámci ročného zúčtovania uplatniť nezdaniteľnú časť na svoju manželku, ktorá bola počas celého roka 2008 evidovaná na úrade práce. Jej príjmom v roku 2008 boli iba: dávky v hmotnej núdzi a príspevok za aktivačnú činnosť - v zmysle zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi. Započítava sa tento jej príjem do príjmu manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, alebo nie? Sú tieto dávky a príspevok klasifikované ako štátne sociálne dávky? Ak áno, kde by som to našla?

prehľad štátnych sociálnych dávok nájdete tu:
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/708EAD5B9AD70C2BC1257115004D4751?OpenDocument
natasa1002
25.02.09,16:50
chcem sa spýtať, či má nárok zamestnannec na odpočítateľnu položku na manželku, keď je jeho manželka na invalidnom dôchodku? Počíta sa jej dôchodok ako jej príjem a má nárok iba na rozdiel z odpočítateľnej položky?
ďakujem
Andyke
25.02.09,16:52
áno má nárok uplatniť rozdiel z NČZD : 98496 mínus inval. dôchodok
Jozef Mihál
25.02.09,17:17
prehľad štátnych sociálnych dávok nájdete tu:
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/708EAD5B9AD70C2BC1257115004D4751?OpenDocument
Na doplnenie - štátnou sociálnou dávkou je aj vianočný príspevok dôchodcom (viď zákon č.592/2006 Z.z.).
sisa 7
27.02.09,15:55
Ahojte! Chcela by som sa uistiť, či som správne pochopila odpočet nezdanitelnej časti na manželku. Nap. manželka má príjem za rok 2008 65 000,-Sk, pričom platila zdravotné ako SZČO čo predstavuje za rok sumu 13 538,-Sk. čiže teraz to zdravotné odčítam od príjmu a výjde mi 46 462,-Sk a túto sumu odčítam od celkovej sumy 98 496,-Sk a výjde 52 034,-Sk, čiže suma, ktorú si môže manžel odčítať. Je to tak správne?
Tweety
27.02.09,16:02
Ahojte! Chcela by som sa uistiť, či som správne pochopila odpočet nezdanitelnej časti na manželku. Nap. manželka má príjem za rok 2008 65 000,-Sk, pričom platila zdravotné ako SZČO čo predstavuje za rok sumu 13 538,-Sk. čiže teraz to zdravotné odčítam od príjmu a výjde mi 46 462,-Sk a túto sumu odčítam od celkovej sumy 98 496,-Sk a výjde 52 034,-Sk, čiže suma, ktorú si môže manžel odčítať. Je to tak správne?
Áno, postup je taký, ale tie čísla nie sú správne. SKús si to prepočítať znova.
sisa 7
27.02.09,16:37
Som rada, že som to pochopila, ale neviem, aké čísla nie sú správné. Vysvetlíte mi to?
mzdarka renca
27.02.09,16:40
Ahojte! Chcela by som sa uistiť, či som správne pochopila odpočet nezdanitelnej časti na manželku. Nap. manželka má príjem za rok 2008 65 000,-Sk, pričom platila zdravotné ako SZČO čo predstavuje za rok sumu 13 538,-Sk. čiže teraz to zdravotné odčítam od príjmu a výjde mi 46 462,-Sk a túto sumu odčítam od celkovej sumy 98 496,-Sk a výjde 52 034,-Sk, čiže suma, ktorú si môže manžel odčítať. Je to tak správne?

65000-13538=51462
98496-51462=47034 - OP na manželku
Tweety
27.02.09,16:40
Som rada, že som to pochopila, ale neviem, aké čísla nie sú správné. Vysvetlíte mi to?
65000-13538=51462, takže NČ 98496-51462=47034.-.
sisa 7
27.02.09,16:48
Ďakujem veľmi pekne. Už som si to uvedomila kde som sa kopla. Ale ešte jednu vec by som sa rada spítala, či si môže uplatniť aj odpočet na manželku ktorá je SZČO, pričom má manželka príjem nižší ako je 98 496,-Sk
Tweety
27.02.09,17:06
Ďakujem veľmi pekne. Už som si to uvedomila kde som sa kopla. Ale ešte jednu vec by som sa rada spítala, či si môže uplatniť aj odpočet na manželku ktorá je SZČO, pričom má manželka príjem nižší ako je 98 496,-Sk
Ale na toto si sa predchvíľou pýtala.
Slniečko12x
28.02.09,21:03
prosím vas,marodka a invalidný dochodok je vlastne príjem pre vypočet dane ? ďakujem
mzdarka renca
28.02.09,21:08
prosím vas,marodka a invalidný dochodok je vlastne príjem pre vypočet dane ? ďakujem

nie, nepovažuje sa za zdaniteľný príjem pri výpočte DP.

PN a inval. dôchodok sa zohľadňuje len pri nároku na OP manžela/manželky
eva1907
01.03.09,12:02
Manžel mal príjem so živnosti, z dohody a je poberateľ inv. dôchodku - do jeho DP ako príjem sumu inv.dôchodku nepočítam, ale ak si chcem uplatniť odpočítateľnú položku tak do jeho príjmov výšku inv. dôchodku rátam - dobré som to pochopila ? Prosím potvrdte mi to niekto, vopred ď a k u j e m .
mzdarka renca
01.03.09,12:03
Manžel mal príjem so živnosti, z dohody a je poberateľ inv. dôchodku - do jeho DP ako príjem sumu inv.dôchodku nepočítam, ale ak si chcem uplatniť odpočítateľnú položku tak do jeho príjmov výšku inv. dôchodku rátam - dobré som to pochopila ? Prosím potvrdte mi to niekto, vopred ď a k u j e m .

dobre si to pochopila
siskage
03.03.09,07:09
Mám otázku. Manželia sa zosobášili v septembri 2008. Manželka študuje na vysokej škole (denné štúdium) a nemá za rok 2008 žiadne príjmy. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú čiastku na
manželku? Ak áno v akej výške (alikvótna čiastka?) a aké potvrdenie je nutné doložiť k DP?
ZDENIELA
03.03.09,07:13
Mám otázku. Manželia sa zosobášili v septembri 2008. Manželka študuje na vysokej škole (denné štúdium) a nemá za rok 2008 žiadne príjmy. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú čiastku na
manželku? Ak áno v akej výške (alikvótna čiastka?) a aké potvrdenie je nutné doložiť k DP?
Ak bol sobáš 1.9. tak odpočítateľnú položku už za september, ak bol v priebehu 9 - teho mesiaca tak až od októbra (čiže 3 mesiace= Sk 98496 : 12 x 3 = 24.624,-- Sk) Potvrdenie k DP nie je nutné.
siskage
03.03.09,07:15
Ďakujem pekne. Ale nie je potrebné nejaké potvrdenie o návšteve školy manželky?
ZDENIELA
03.03.09,07:19
Ďakujem pekne. Ale nie je potrebné nejaké potvrdenie o návšteve školy manželky?
Pýtaš sa na potvrdenie k nezdaniteľnej časti, na to žiadne nepotrebuješ, len vyplníš údaje o manželke na 2. strane DP, vlastný príjem Sk 0,-- a počet mesiacov (4 prípadne 3) ...
siskage
03.03.09,07:40
Ďakujem za bleskové odpovede.
sisa 7
04.03.09,13:02
Ahojte!
Zasa sa obraciam o pomoc. Minule som sa pítala, či sa dá odpočítať nezdaniteľná čiastka na manželku, ktorá je SZČO. Odpoveď bola áno. Ibaže som teraz zistila, že manželka si vo svojom daňovom priznaní odpíše nezdaniteľnú čiastku a potom aj v manželovom daňovom priznaní. Veď to je dva krát a to sa isto nedá. Alebo je možné aj to, že manželka keďže má nízky príjem si tú svoju časť na seba neodpíše a odpíše si ju iba manžel?
Tweety
04.03.09,13:11
Ahojte!
Zasa sa obraciam o pomoc. Minule som sa pítala, či sa dá odpočítať nezdaniteľná čiastka na manželku, ktorá je SZČO. Odpoveď bola áno. Ibaže som teraz zistila, že manželka si vo svojom daňovom priznaní odpíše nezdaniteľnú čiastku a potom aj v manželovom daňovom priznaní. Veď to je dva krát a to sa isto nedá. Alebo je možné aj to, že manželka keďže má nízky príjem si tú svoju časť na seba neodpíše a odpíše si ju iba manžel?
Manželka si uplatní svoju NČ vo svojom DP, a manžel si ju môže uplatniť vo svojom DP, je to uplatnenie NČ na manželku podľa § 11 Zákona o dani z príjmov (samozrejme len rozdiel medzi jej príjmami a NČ). Neide o odpis, ale o uplatnenie nezdaniteľnej časti, ako som už uviedla, ľudia sa neodpisujú.:)
sisa 7
04.03.09,13:17
Takže keď som mala základ dane 13622, dala som si aj čiastku 98 496 a vyšla mi dań 0 a manželovi som napísala do daňového zníženie základu dane na manželku ( príjem - zaplatené povinné poistné a to celé odčítané od sumy 98 496,-Sk je to v poriadku?
KvetkaK
04.03.09,13:20
Takže keď som mala základ dane 13622, dala som si aj čiastku 98 496 a vyšla mi dań 0 a manželovi som napísala do daňového zníženie základu dane na manželku ( príjem - zaplatené povinné poistné a to celé odčítané od sumy 98 496,-Sk je to v poriadku?
Áno je to v poriadku.
sisa 7
04.03.09,13:24
Ďakujem veľmi pekne, lebo som si dnes podávala DP a tá milá pani v podatelni ma tak zmiatla, že vraj to ešte nevidela ale aj podotkla, že ona nie je na to školená, že sa so mnou spojí správkyňa. No bola som v miernom šoku. Asi toľko. Prajem pekný deň
dancika
04.03.09,21:07
asi trivialna otazka, ale pre istotu sa pytam - vyplata za december 08, vyplatena v januari 09 sa zapocitava ci nezapocitava do prijmu manzela?
A davka za OCR sa zapocitava do prijmu ci nie?
Vopred vdaka za odpoved
natasa1002
15.03.09,20:08
mám informáciu, že lekárom a zubárom (SZČO) sa nekráti odpočitateľná položka, aj keď majú základ nad 513000,- Sk je to pravda? Poraďte, kde to najdem v zákone. ďakujem
mzdarka renca
15.03.09,21:23
mám informáciu, že lekárom a zubárom (SZČO) sa nekráti odpočitateľná položka, aj keď majú základ nad 513000,- Sk je to pravda? Poraďte, kde to najdem v zákone. ďakujem

nie, nie je to pravda. kráti sa im rovnako, tak ako iným SZČO.
Muška
15.03.09,21:24
mám informáciu, že lekárom a zubárom (SZČO) sa nekráti odpočitateľná položka, aj keď majú základ nad 513000,- Sk je to pravda? Poraďte, kde to najdem v zákone. ďakujem
:eek::eek::eek: , ale keby áno, tak by ma to dosť :mad::mad::mad:
Paula
15.03.09,21:31
mám informáciu, že lekárom a zubárom (SZČO) sa nekráti odpočitateľná položka, aj keď majú základ nad 513000,- Sk je to pravda? Poraďte, kde to najdem v zákone. ďakujem


Idem pohľadať ;).
mzdarka renca
15.03.09,21:39
aj ja som hľadala ale len sa mi potvrdilo, že pre lekárov platí milionárska daň rovnako, ako pre iných.
nikula
21.06.10,11:30
Dobrý deň! Je príspevok za dobrovoľnícku službu vo výške životného minima príjmom manželky alebo nie? Bude sa odpočítavať od NZD položky?
nikula
23.06.10,09:25
Nikto neodpovie???
Dana 22
23.06.10,16:05
Dobrý deň! Je príspevok za dobrovoľnícku službu vo výške životného minima príjmom manželky alebo nie? Bude sa odpočítavať od NZD položky?

ANO je to príjem manželky pre výpočet NZD.
Za príjem manželky sa nepovažujú len sociálne dávky, ktoré manželka poberá.