zuzana
27.03.07,08:56
Ak som účtovnú stratu z roku 2004 uhradila z nerozd.zisku min.rokov môžem si daň.statu z roku 2004 umoriť v Daň.priznaní PO za rok 2006 ak som vykáz.zisk, alebo túto stratu musím mať v účtov.vedenú na Neuhradenej strate?
janaGT
27.03.07,10:55
môj názor je že áno, nakoľko daňová strata a účtovná strata nie je to isté