kahu
27.03.07,09:26
Ahojte,

mám problém. Mám zamestnaného dôchodcu na dohodu, poberá dôchodok, môže si odpočítať celú odpočítateľnú položku 90.816,-? Dôchodok sa tam nezapočitáva však?

Ďakujem
BOOKEE
27.03.07,09:28
Ak jeho dôchodok je vyšší ako odpočítateľná položka, nemá na ňu nárok.
Ale ako dôchodca si môže podať daňové priznanie typu A a zrazenú daň mu vrátia.
katka50
27.03.07,09:33
Zrazenú daň vráti DÚ iba ak príjem bol nižší ako 45.408,- Sk. A bol dôchodcom k 1.1.2006?
ZDENIELA
27.03.07,09:40
ak bol dôchodcom k 1.1.2006, alebo mu bol dôchodok spätne k tomuto dátumu priznaný, nemá nárok na odpočítateľnú položku na daňovníka.
Mohol by si jedine uplatniť rozdiel medzi 90.816,-- a jeho dôchodkom, ak má ten dôchodok nižší ako táto časť. Ak k dátumu 1.1.2006 ešte dôchodcom nebol, ani mu nebol spätne k 1.1. priznaný, má nárok na celú nezdaniteľnú časť, čiže 90.816,-- bez ohľadu na to, aký vysoký dôchodok má.
Alebo potom uplatniť ako písala katka50, ak splňa podmienku výšku príjmu
kahu
27.03.07,09:41
Mesačne poberá dôchodok 12*9500, suma príjmov z dohody je 47.519,- a zrazená daň je 9021. Môže si uplatniť tú sumu 90.816,-? Vrátia mu preplatok 9021?
Dôchodca je od 12.12.2005
ZDENIELA
27.03.07,09:42
NIE odpoveď je v mojom prvom príspevku
katka50
27.03.07,09:51
Ešte by si mohol uplatniť manželku-ak má. Rozdiel medzi 90.816 a jej príjmom, alebo dôchodkom, ak bol nižší za r.2006 ako spomínaných 90.816.
kahu
27.03.07,11:20
Troška tomu nerozumiem. Má príjem z dohody 47.519,- a dôchodok za rok 2006 114000 do príjmu si dá iba 47.519? a z toho si musí vypočítať daň? a odrátať preddavky?
ZEvina
27.03.07,11:35
Troška tomu nerozumiem. Má príjem z dohody 47.519,- a dôchodok za rok 2006 114000 do príjmu si dá iba 47.519? a z toho si musí vypočítať daň? a odrátať preddavky?

Áno, presne tak. Odvedenú daň by mu vrátili len vtedy, ak by jeho príjem bol do 45 408,-- Sk.