MajaV
16.06.04,09:55
V návode na vyplnenie ELDZ sa pre položku "Kalendárne dni vylúčených dôb" nie je v tom zozname uvedená náhrada príjmu pri PN, ktorú vypláca zamestnávateľ. Je to skutočne tak, že tieto dni PN sa nazapočítavajú do vylúčených dôb? Zdá sa mi to nelogické, pretože počas poberania náhrady príjmu zamestnanec neplatí poistné, poistenie trvá, rovnako ako pri nemocenskom.

Za každú info vopred ďakujem.
Jozef Mihál
16.06.04,12:54
Podľa môjho názoru ide o chybu v dokumente "Návod na vyplnenie...", kde pri komentári ku kalendárnym dňom vylúčených dôb zabudli autori tohto dokumentu uviesť aj dni poberania náhrady pri PN.

Podľa § 290 odsek (1): Zamestnávateľ je povinný viesť a predkladať evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia do 31. decembra 2023 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003...atď.
Predpisy účinné do 31.12.2003 nepoznali pojem "náhrada príjmu pri PN..." ale v tom čase sa nemocenská poskytovala od 1.dňa PN...

Preto by sa mali do tejto položky uvádzať aj tieto dni.
Peťo
17.06.04,13:15
Je to síce nelogické, ale aj podľa usmernenia našej miestnej pobočky soc.poisťovne, prvých desať dni náhrad príjmu pri DPN sa nezapočítava do kalendárnych dní vylúčených dôb. Argumenty nezabrali, ELDP vystúpených zamestnancov v roku 2004 som musel opraviť podľa ich usmernenia. Pekný deň.
Jozef Mihál
17.06.04,13:29
No ty brďo...

Inak už 2 dni rozmýšľam nad tým, na čo je Soc.poisťovni dobrý údaj o počte vylúčených dôb za rok 2004 a nasledujúce ? Viete to niekto ?
Lebo ak na nič tak táto diskusia je dobrá na dve veci...
Jozef Mihál
22.06.04,13:48
Nedá mi to pokoj. V časopise Národné poistenie č.5/2004 je na strane 6 až 8 článok o ELDP, kde autori (Dittler, Sabela) uvádzajú, že doba poskytovania náhrady príjmu sa do rubriky "Kal.dni vylúč. dôb" NEZAPOČÍTAVA.Na čo im ale tieto údaje sú, som doteraz neprišiel. Ide len o šikanu zamestnávateľov, alebo to má ozaj nejaký zmysel ??? Vie to niekto ?
Anička
23.06.04,06:22
Obrátila som sa s týmto problémom na soc.poisťovňu a vyberám časť odpovede " Len na určenie sumy starobného dôchodku po vzniku nároku sa do obdobia dôchodkového poistenia nezapočítava obdobie počas ktorého bol poistenec uznaný za dočasne praceneschopného." Z toho mi vyplýva, že pracovník je dočasne práceneschopný od 1.dňa a tak by sa snáď všetky dni mali zarátať do vylúčených dôb.
Jozef Mihál
03.07.04,15:25
To Anička,

v zákone máme, že:

§ 66 odsek 6) Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 4 sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného po vzniku nároku na starobný dôchodok nezapočítavajú obdobia uvedené v § 140 ods. 1 písm. c) a v odsekoch 2 až 4.

Treba to správne chápať. Do obdobia dôchodkového poistenia (do "odpracovaných rokov") sa vylúčiteľné doby (§ 140) započítavajú, ak ide o doby pred dosiahnutím nároku na dôchodok (pred dosiahnutím dôchodkového veku).

Vylúčiteľné doby sa nezapočítavajú ak ide o doby po dosiahnutí nároku na dôchodok.

Zrozumiteľne -

Ak budem teraz ako 39 ročný PN, tak doba PN (celá, aj prvých 10 dní) sa mi započítava do odpracovaných rokov.

Ak budem pracovať a budem PN ako 62 ročný a starší, tak doba PN sa mi nezapočíta do odpracovaných rokov.