Steffi
29.03.07,06:40
Poradí niekto aké výkazy sa odovzdavajú na Daňové úrady, keď máme povinnosť viesť účtovníctvo podľa medzinárovných účtovných štandardov?

Steffi
Steffi
01.04.07,16:17
Nikto mi nepomôžE?
grušina
01.04.07,18:42
Čo konkrétne znamená medzinár.účt.štandard?

Ak ste účtovali v sústave jednoduchého účtovníctva tak Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch.
Steffi
02.04.07,06:32
Vo firme robíme podvojné účtovníctvo. Podľa smerníc EU sme povinný viesť účto podľa medzinárovných účtovných štandardov.

Steffi