Sylvia7
29.03.07,10:06
Dobrý deň,
prosím Vás o pomoc :confused: . Jedná sa o žiadosť ročného zúčtovania a príjem za prenájom bytu (12 mesiacov, r.2006). Zamestnanec už požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006. Uplatnil si zdanenie na manželku, dobrovoľne nezamestnanú. Zistil, že mal ohlásiť aj príjmy z prenájmu bytu 60000 Sk, výdavky 30000 Sk. Ako má ďalej postupovať? Môže podať nejaké dodatočné daňové priznanie? Alebo má požiadať ekonóma o zrušenie ročného zúčtovania a podať sám daňové priznanie FO?
anka1
30.03.07,07:44
Dobrý deň,
prosím Vás o pomoc :confused: . Jedná sa o žiadosť ročného zúčtovania a príjem za prenájom bytu (12 mesiacov, r.2006). Zamestnanec už požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006. Uplatnil si zdanenie na manželku, dobrovoľne nezamestnanú. Zistil, že mal ohlásiť aj príjmy z prenájmu bytu 60000 Sk, výdavky 30000 Sk. Ako má ďalej postupovať? Môže podať nejaké dodatočné daňové priznanie? Alebo má požiadať ekonóma o zrušenie ročného zúčtovania a podať sám daňové priznanie FO?

Ahojte, ja mám podobný problém. Nemá niekto skúsenosti?
betka
30.03.07,08:19
Ak Vám zamestnávateľ vykonal zúčtovanie, tak platiteľ je povinný na žiadosť zamestnanca, kt. vykonal ročné zúčtovanie a kt. vznikla povinnosť poda5 DP, do 10 dní od doručenia tejto žiadosti vydať doplnený doklad o vykonanom RZ, musí obsahovať inf. o daňovom nedoplatku, preplatku, daň. bonuse, zamest. už potom nepokračuje v zrážkach a vracaní preplatkov, toto sa vysporiada prostred. DP.
Ešte dnes to stíhate, poproste svoju mzdovú účtovníčku (čokoládka ....).

Prenájom si dáte do DP pod par. 6 ods.3, typ DP B
renča1
30.03.07,08:46
Len doplním, že sa podá riadne daň.priznanie typ FO B. Zamestnavateľ musí zamestnancovi zrušiť roč.zúčtovanie a musí jej vydať potvrdenie o príjme.
Sylvia7
30.03.07,11:49
Veľmi pekne ďakujem za pomoc, účtovníčka už zrušila zamestnancovi roč.zúčtovanie a vydala potvrdenie o príjme. DP sa dá priamo a veľmi ľahko ;) vyplniť na web stránke daňovej správy https://www.drsr.sk/podaniedp/podaniedp. Iba vkladáte svoje údaje, sumy podľa potvrdenia o príjme a príjmy a výdaje z prenájmu, do riadkov. Výsledné sumy v jednotlivých kolonkách sa automaticky vypočítajú, stačí len dva-krát kliknúť na daný červený riadok v ktorom má byť vypočítaná suma. Vyplnené tlačivo treba potom uložiť do súboru vo vašom PC, a tak isto do tlačového súboru, aby sa dalo priznanie vytlačiť. V prípade chyby si už len otvoríte daný súbor ale cez net a opravíte. Všetkým prajem pekný víkend :)
Sylvia7
30.03.07,12:12
POZOR! celkové príjmy a výdaje z prenájmu bytu vložte do DP až po vyrátaní podľa postupu viackrát uvedeného na porade, príp. uvedeného na tlačive DP. https://www.drsr.sk/wps/portal