sway
29.03.07,13:51
prosím ľudkovia, už som asi mimo, podľa:
§ 42
Platenie preddavkov na daň
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-112007.html#hore)

(2) Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 50 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Pre FO som našla pokyn, ale platí to i pre právnické osoby???


Zmena z 20 000 na 50 000 - ano? , tak ak vyšla PO zaplatiť daň 36 600 Sk tak preddavky neplatí.
JE TO TAK?
moc dík
Zoltán Kovács
29.03.07,13:52
prosím ľudkovia, už som asi mimo, podľa:
§ 42
Platenie preddavkov na daň
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-112007.html#hore)

(2) Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 50 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Pre FO som našla pokyn, ale platí to i pre právnické osoby???


Zmena z 20 000 na 50 000 - ano? , tak ak vyšla PO zaplatiť daň 36 600 Sk tak preddavky neplatí.
JE TO TAK?
moc dík


Áno je to tak, už pár rokov dozadu.
Evanka
29.03.07,13:52
Áno, je to tak ako píšeš.
sway
29.03.07,13:57
ďakujééém moc, už som mimo.... nech je už 1- vého:mee::mee::mee:
gita
02.04.07,09:27
Prvý preddavok sa má zaplatiť uť dnes?
evina
02.04.07,09:30
Prvý preddavok sa má zaplatiť uť dnes?


Ak je povinnosť platenia preddavkov z DP r. 2005, tak áno preddavok je splatný dnes a dorovnáva sa do 30.4.2007. to znamená nedoplatok sa doplatí, preplatok sa vyžiada naspňť alebo započíta s ďalším preddavkom...
Ak z roku 2005 nebola povinnosť platiť preddavky prvý sa zaplatí do 30.04.2007

Píšem o PO...
Didie
02.04.07,09:43
Za IV. Q 2006 sme oneskorene zaplatili preddavok na daň 5. 1. 2007. Môžem ho považovať ešte za preddavok na rok 2006 alebo už sa jedná o preddavok na rok 2007? Jedná sa o PO.
evina
02.04.07,09:48
Za IV. Q 2006 sme oneskorene zaplatili preddavok na daň 5. 1. 2007. Môžem ho považovať ešte za preddavok na rok 2006 alebo už sa jedná o preddavok na rok 2007? Jedná sa o PO.

Ak by ste zaplatili 02.01.2007 /to bola splatnosť k 31.12.2006/ povedala by som áno.

Ak ste zaplatili 05.01.2007 podľa zákona by sa tento preddavok nemal započítať na DP r. 2006.

Osobná skúsenosť - stále viac a viac DÚ chce započítavanie týchto preddavkov do r. 2006, ako aj zaplatenie preddavku 02.04.2007 už podľa nového podaného DP, aj keď zákon hovorí iné.

Volila som cestu osobného dohovoru so správcom o započítaní jednotlivých preddavkov. Bez ich súhlasu by som nepostupovala síce prakticky a logicky ale v rozpore so zákonom:)