Betka 495
29.03.07,16:15
Poistné za rok 2006 je zúčtované v nákladoch, nie je však uhradené do dnešného dňa. Musím upraviť DP na pripoč.položkách?http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif
Zoltán Kovács
29.03.07,16:17
Poistné za rok 2006 je zúčtované v nákladoch, nie je však uhradené do dnešného dňa. Musím upraviť DP na pripoč.položkách?http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif

Podmienka zaplatenia poistenia do 31.01. v nasledujúcom roku už neplatí. ak sa nemýlim. Našťastie nemám takých, ktorí by mali tento problém.