FIN
29.03.07,16:54
Vedel by mi niekto poradiť, či sú náklady na prípravné a predprojektové práce, ktoré sa týkajú projektu, ktorý sa nebude realizovať daňové alebo nie.

Ďakujem.
FIN
30.03.07,11:03
Viem, že všetci toho máte v tomto čase viac ako dosť, nevedel by mi však niekto pomôcť?

Vďaka.
betka
30.03.07,11:10
Ak sa rozhodnete na zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstar. majetku (zmarené investície), sumy kt. sú účtované na 042 sa odpíšu naťarchu 549 - manká A skody. a to v deň rozdodnutia o zrušení stavebných prác na obstaravani dlh. M, ak ide o skodu. V ostat. prípadoch sa účtuje na 548