IMS
29.03.07,17:36
Som začínajúci SZČO - a aj účtovník od konca roka 2006. Prosím o radu, ako vyplniť výkaz - čo dať do DNM a DHM ke´d mám len zatial nákup matetku len do 30000 Sk, ako je PC, software, z účtovného hladiska je topoužiteľné nad 1 rok, takže neviem, čo mám do toho výkazu dať. Jaj a za minulý rok mám väčší výdaj ako príjem, čo dať potom do peňazí? Je to môj prvý pokus na tejto porade
Anja111
29.03.07,17:47
Som začínajúci SZČO - a aj účtovník od konca roka 2006. Prosím o radu, ako vyplniť výkaz - čo dať do DNM a DHM ke´d mám len zatial nákup matetku len do 30000 Sk, ako je PC, software, z účtovného hladiska je topoužiteľné nad 1 rok, takže neviem, čo mám do toho výkazu dať.
Keď nemáš DHM a DNM, tak tam jednoducho nedáš nič.
Jaj a za minulý rok mám väčší výdaj ako príjem, čo dať potom do peňazí?
Zostatok v pokladni nemôžeš mať mínusový. Ak je to potrebné, tak v priebehu roka urobíš vklad podnikateľa, aby si bol stále v pluse. A na konci roka dáš do výkazu zostatok, ktorý budeš mať 31.12.2006 v pokladni.
Je to môj prvý pokus na tejto porade
Veríme, že to nebude posledný pokus...

Odpovede sú v texte...
JDM
29.03.07,17:55
Dlhodobý hmotný majetok: je majetok evidovaný nad 30.000,--,
Peniaze a ceniny: suma, ktorá zostáva v pokladni v hotovosti k 31.12. + suma predstavujúca hodnotu kolkov a známok
Účty v bankách: suma Sk z výpisu z banky k 31.12.
Zásoby-rozčleniť ich na jednotlivé položky podľa výkazu v zostatkových hodnotách k 31.12.

Ak vyplníš tieto základné údaje, v hrubo vytlačených riadkoch ťa na postup navedú.
Dobrá rada: na stránke www.drsr.sk je možné priamo vypísať všetky daňové tlačivá, ak zadáš sumy do jednotlivých riadkov, riadky kde sa majú sumy sčitovať tam 2x preklikneš a súčty sa urobia samé. Mám to vyskúšané.
IMS
29.03.07,19:07
Ďakujem za radu