kahu
30.03.07,10:17
Ahojte,

chcem sa spýtať za rok 2006 sme platili preddavky na daň poslednú splátku som zaplatila 02.1.2007, môžem ju ešte zarátať do daňového priznania ako zaplatené preddavky ked bola v roku 2007 zaplatená? Teraz nám vyšla daň 89 tis, z toho nám vyplýva platiť preddavky na rok 2007, ale z minulého roka tam máme preplatky za 200 tis, musím zaplatiť toho 31.3. ten preddavok a daň alebo sa mi to odráta z toho preplatku
betka
30.03.07,10:33
Pri platenení preddavkov na daň v roku 2007 platí, že do lehoty DP za rok 2006 t.j. do 2.4, platí preddavky na daň podľa sumy poslednej známej DP vyp. zo ZD, kt. uviedol v DP za rok 2005. Do začatia preddavkoveho obdobia roku 2007 sa pokračuje v roku 2007 vplatení preddavkov na daň, akoby ich platil podla predd.obdobia kt.začalo v roku 2006.


Ak preddavky na daňz&platené zo zmeny poslednej DP sú vyssie ako preddavky vypočítane z podaného DP so zmenou, rozdiel sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na dan platených po tejto zmene alebo na základe žiadosti sa podnikateľovi vráti
Janinkaaa
02.05.07,10:31
Prosím Vás, nemáte náhodou VZOR oznámenia Daň. úradu o výške platenia preddavkov na daň PO na r.2007 ?
evina
02.05.07,10:40
Prosím Vás, nemáte náhodou VZOR oznámenia Daň. úradu o výške platenia preddavkov na daň PO na r.2007 ?
Výška preddavkov na DzP PO sa neoznamuje vôbec, jednoducho sa v stanovených termínoch a vo výške vypočítanej daňovníkom /samozrejme predpokladám správnej/ uhradí, a tým je to vybevené...
Janinkaaa
02.05.07,11:02
Sme ako novozniknutá firma.
Po konzultácií s DU máme podať oznámenie o predpokladanej výšky dane za r. 2007 a tým aj zároveň oznámiť výšku platenia preddavkov
evina
02.05.07,11:08
Sme ako novozniknutá firma.
Po konzultácií s DU máme podať oznámenie o predpokladanej výšky dane za r. 2007 a tým aj zároveň oznámiť výšku platenia preddavkov

Potom, ale pôvodná otázka bola zadaná úplne ináč...

Neviem o tom, že by na to existovalo tlačivo. Treba napísať normálny list DÚ akú výšku DzP predpokladáte- môžete predpokladať aj nižšiu ako 50 000 napr. a povinnosť platenia preddavkov nebude mať... To už ale musíte vedieť vy odhadnúť...
Janinkaaa
02.05.07,11:11
Ďakujem Evina.

Áno, otázka bola zle položená.

Napíšem iba Oznámenie na DU, že predpokladaná výška dane za r. 2007 bude v sume, napr. 30 000,00 Sk.
evina
02.05.07,11:20
Ďakujem Evina.

Áno, otázka bola zle položená.

Napíšem iba Oznámenie na DU, že predpokladaná výška dane za r. 2007 bude v sume, napr. 30 000,00 Sk.

Áno napr . tak...

Ináč podľa mojej mienky táto povinnosť je zo zákona o dani z príjmov 1.1.2007 zrušená - porovnajte znenia paragrafu 42 platných pred 1.1. a po 1.1.2007

Znenie do 29.12.2006
§42
4/ Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, platí preddavky na daň v termínoch a vo výške určených na základe predpokladanej dane. Daňovník je povinný nahlásiť výšku predpokladanej dane do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník vznikol, keď sú preddavky na daň za toto obdobie splatné. Ak tento daňovník vznikol počas posledných troch mesiacov pred koncom roka, neplatí v roku, v ktorom vznikol, preddavky na daň. Daňovník...

Znenie po 1.1.2007

4/ Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Daňovník, ktorý počas roka...
Janinkaaa
02.05.07,11:22
Ešte raz ďakujem.
jenny7
03.05.07,09:57
Mám len takú malú otázku: - preddavky na daň sme platili štvrťročne celý rok 2006 v sume napr.11 000Sk, nové preddavky - platenie na rok 2007 nám vyšli 13 000Sk, nevadí to nejak, keď sme preddavky zaplatili do 2.4. v hodnote 13 000Sk a nie ako 11 000,-Sk do 2.4.2007 a potom 2 000Sk do 30.4.2007??
Šéf to nechcel zbytočne kúskovať, tak sme to zaplatili naraz, dúfam, že to neni nejaká chyba??Ďakujem za názory..
Tweety
03.05.07,10:05
Ak ste do 2.4.07 zaplatili na preddavkoch podľa novej DP celých 13000.-, už potom do 30.4. nebolo potrebné nič dorovnávať, takto máme na preddavkoch zaplatených už 15000.
jenny7
03.05.07,10:17
Ok, ďakujem, len som si nebola istá, či to nejak nebude vadiť, že sme to nerozdelili. Akurátne trošku opravím poslednú vetu - na preddavkoch za rok 2007 mám zaplatené 13000 a nie 15000, ale to nevadí, že si tak napísala, to nebola rozhodujúca otázka, takže ešte raz dík ochotu poradiť, ahoj.
zuhl
25.06.07,12:26
Ahojte poraďáci, prosím poraďte. Preddavky v sume 60.000 u FO sme zaplatili do 2.4..Teraz som vypočítala, že má platiť 17.000. Tak to zaplatil a potom volalil z DÚ, že to nemal platiť, lebo mu nevzniká nárok. Je to pravda?
Tweety
25.06.07,12:40
Preddavky sa odvíjajú od celkovej daňovej povinnosti za predch. rok, takže napíš aká bola, bez nej sa nedá posúdiť, či má alebo, nemá platiť preddavky. Preddavky na daň platí daňovník, ak posledná známa DP presiahla 50000.- § 34 Zákon o dani z príjmov.
__________________
zuhl
25.06.07,12:44
No postupovala som takto: ZD z DP roku 2006 mínus na daňovníka 95.616, z toho 19% daň mínus daň z úrokov a to mi vyšlo okolo 64.000
betka
25.06.07,12:57
Ak platíte preddavky na daň štvrťročne, čo platíte (od 50-500 tis.) preddavok na daň ste mali zaplatiť do 30.06.2007. Preddavkové obdobie začína od 01.4.2007-31.3.2007. a teda 1/4 preddavky platíte:
do 30.6.
II. preddavok 30.9.2007
III. preddabok 31.12.2007
IV: preddavok 31.3.2008
zuhl
25.06.07,13:00
To je ok ale aký to má súvis? Veď toto sme tak urobili, ale prečo telefonovali že preddavky nemáme platiť?
betka
25.06.07,13:00
§ 34
Platenie preddavkov na daň

(1) Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 50 000 Sk, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

(2) Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 20 000 Sk 50 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

(5) Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 platné nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus sa o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom daňovacom období k začiatku preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.
zuhl
25.06.07,13:09
A kde je to tam napísané?
Muška
25.06.07,13:32
Ahojte poraďáci, prosím poraďte. Preddavky v sume 60.000 u FO sme zaplatili do 2.4..Teraz som vypočítala, že má platiť 17.000. Tak to zaplatil a potom volalil z DÚ, že to nemal platiť, lebo mu nevzniká nárok. Je to pravda?

Pozri prílohu
zuhl
25.06.07,13:43
Ja to všetko viem, ale vy mi stále nerozumiete. Posledné preddavky zaplatil 2.4. vo výške 60.000 a tie zaplatiť mal lebo posledná známa povinnosť presiahla 50.000. Teraz mu tiež presiahla, tak som mu nové vypočítala na 17. 000. Prečo volal DÚ, že to nemusí platiť, lebo že ked platil predtým 60.000 že je to dorovnané a má tam preplatok? Bud som debil ale lepšie vám to neviem vysvetliť.
betka
25.06.07,13:52
V roku 2005 mu vyšla daňová povinnosť ..... Z nej platil preddavky v roku 2006, až do 31.3.2007. Vyšla mu zaplatiť daň za rok 2006 v sume.....a tieto preddavky, kt. zaplatil za toto obdobie, si mal odpočítať od dane. A dań po odpočítaní zaplatiť.
Zrejme ste si zabudli odpočítať od daňovej povinnosti, platené preddavky, a teda ich máte uhradené dvakrát.......

Chodte na DU, a nech Vám to polopate vysvetlia o čo ide.....
zuhl
25.06.07,13:56
Ale veď si nemôže odpočítať posledný preddavok 31.3.2006 v DP 2006, ten si odpočíta až v DP 2007, nie? Tak to robím už druhý rok a je to v poriadku. Alebo nie?
betka
25.06.07,14:07
Dobre, ak si neviete dať rady, čo tým mysleli na DU, chodte sa spýtať na DU, tam Vám to vysvetlia po lopate...., ani v ďalšom Vašom príspevku: daňová kontrola - sa nám nepodarilo vysvetliť nič, tak Vám všetko vysvetlí DU, niekedy sú takéto diskusie na nič a nikam nevedú...
Jozef Mihál
25.06.07,14:13
zuhl - podľa podaných informácií má platiť preddavky (ak ste prípadne nezabudli na daňový bonus), takže je ozaj čudné to tvrdenie z DÚ.
zuhl
25.06.07,15:22
Ďakujem pán Mihál, lebo už som o sebe pochybovala.
tinaM
25.06.07,15:39
A nedosahovala táto SZČO v r. 2006 aj vysoké príjmy zo závislej činnosti ?
§ 34 ZDP:
(10) Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, neplatí preddavky na daň, ak tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.
evina
25.06.07,16:31
Ale veď si nemôže odpočítať posledný preddavok 31.3.2006 v DP 2006, ten si odpočíta až v DP 2007, nie? Tak to robím už druhý rok a je to v poriadku. Alebo nie?

nepredpokladám, že SZČO mal aj príjmy zo závislej činnosti, to by samozrejme menilo situáciu....
1. Preddavky do 02.04.2007 ste zaplatili správne vo výške 60000 podľa DP z roku 2005 a tieto si budete odpočítavať z DP r. 2007 /sú zaplatené v r. 2007.
2. Správne konštatujete, že SZČO má povinnosť platenia preddavkov na základe DP z roku 2006, pričom preddavkové obdobie začína 01.04.2007 a končí 31.3.2008. t.j. prvý preddavok z DP r. 2006 má SZČO zaplatiť najneskôr do 30.6.2007.
3. Ak si podrobne prečítame § 34 zákona o dani z príjmu zistíme, že DÚ má pravdu, daná SZČO má k začiatku preddavkového obdobia preplatok 43 000.

(5) Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia /t.j. k 1.4.2007 platíme z DP 2005 - 60000/ , pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.