mirianka
30.03.07,16:48
Ahojte,prosím Vás,môžem dlhodobý hmot.majetok do 30.000,- účtovať ako zásoby, a teda ich nedám do spotreby?
Janiča
30.03.07,17:53
Dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 30.000,- alebo je nižšie s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu zásob.