JDM
30.03.07,18:57
Na účte 431 je poč. stav k 01.01.2006 strata v sume 737594,-- Sk.
Čo s tým mám urobiť? Treba to nejak preúčtovať? Neviem si rady. ďakujem
Janalu
30.03.07,19:01
Predpokladám, že strata nebola v roku 2006 uhradená, takže by mala byť preúčtovaná z 431 na účet 429 - Neuhradená strata. Mal by byť zápis z valnej hromady o naložení so stratou.
Zoltán Kovács
30.03.07,19:02
Na účte 431 je poč. stav k 01.01.2006 strata v sume 737594,-- Sk.
Čo s tým mám urobiť? Treba to nejak preúčtovať? Neviem si rady. ďakujem

Na základe rozhodnutia valného zhormaždenia treba preúčtovať.Buď na 429, alebo kompenzovať so ziskom z predchádzajúcich rokov (428), alebo dať k náhrade spoločníkom.
Účet 431 nemôže mať zostatok.
JDM
30.03.07,19:07
Na základe rozhodnutia valného zhormaždenia treba preúčtovať.Buď na 429, alebo kompenzovať so ziskom z predchádzajúcich rokov (428), alebo dať k náhrade spoločníkom.
Účet 431 nemôže mať zostatok.
Čiže v priebehu roka 2006 sa malo zaúčtovať 737594,-- Sk 429/431.

Ďakujem. A keď to už rozoberáme,treba s tou sumou urobiť čo na 429?
Som totálny blbec, čo sa týka účtov 421,423,428,429,431.
Zoltán Kovács
30.03.07,19:17
Čiže v priebehu roka 2006 sa malo zaúčtovať 737594,-- Sk 429/431.

Ďakujem. A keď to už rozoberáme,treba s tou sumou urobiť čo na 429?
Som totálny blbec, čo sa týka účtov 421,423,428,429,431.429 - bude mať zostatok, kým sa nerozhodne ako tú stratu "vynahradiť". Buď zo zisku budúcich rokov, alebo spoločníci to zacvakajú.
428 - nerozdelený zisk sa môže použiť na zvýšenie základného imania,
431 - je to hosp.výsledok v schvalovacom konaní, vždy sa rozúčtuje podľa rozhodnutia VZ, doplnenie rezervného fondu (421), atď....
JDM
31.03.07,09:42
a dalo by sa tú stratu z 2005 ponížiť zo ziskov z predchádzajúcich rokov,z účtu nerozdelený zisk z min.rokov a na poníženie ZI? Lebo valná hromada u nás nejako nefunguje a malo by sa s tým niečo robiť. Naveky to tak asi zostať nemôže. Ale chcela by som, aby sa "akože" spravil zápis z Valnej hromady, no všetci čakajú, čo ja navrhnem, a ja, ako som priznala, sa v týchto účtoch absolútne nevyznám. Ďakujem Vám.
JDM
31.03.07,10:14
a dalo by sa tú stratu z 2005 ponížiť zo ziskov z predchádzajúcich rokov,z účtu nerozdelený zisk z min.rokov a na poníženie ZI? Lebo valná hromada u nás nejako nefunguje a malo by sa s tým niečo robiť. Naveky to tak asi zostať nemôže. Ale chcela by som, aby sa "akože" spravil zápis z Valnej hromady, no všetci čakajú, čo ja navrhnem, a ja, ako som priznala, sa v týchto účtoch absolútne nevyznám. Ďakujem Vám.

Dá sa to tak, milí poraďáci?
Zoltán Kovács
31.03.07,10:45
a dalo by sa tú stratu z 2005 ponížiť zo ziskov z predchádzajúcich rokov,z účtu nerozdelený zisk z min.rokov a na poníženie ZI? Lebo valná hromada u nás nejako nefunguje a malo by sa s tým niečo robiť. Naveky to tak asi zostať nemôže. Ale chcela by som, aby sa "akože" spravil zápis z Valnej hromady, no všetci čakajú, čo ja navrhnem, a ja, ako som priznala, sa v týchto účtoch absolútne nevyznám. Ďakujem Vám.
Ak máš v r.2006 zisk,môžeš si ponížiť základ dane o túto stratu. Strata z r.2005 sa môže uhradiť zo zisku r.2004,2003..... ale jednoznačne potrebuješ k tomu VZ. Alebo ak máš na účte 365 - záväzky voči spoločníkom priveľa, akože dotovali pokladňu, potom radšej odporúčam dať spoločníkom uhradiť stratu:

354/429 predpis úhrady straty
211/354 uhrada straty
365/211 vratka dotácii spoločníkom. Týmto spôsobom máš dve muchy jednou ranou.
JDM
31.03.07,11:04
Ďakujem.
Ale predsa len mi to nedá nespýtať sa konktrétne. Zdedila som účtovníctvo v s.r.o. v katastrofálnom stave. Na účte 411 je 300,000,-- hoci v OR je len 200.000,--. Šupli tam pred 2 rokami 100.000,--zo zisku.No a na účte 428 mi vyskakuje skoro 400.000,-- zostatok, tak by som sa chcela spýtať, lebo sa v týchto veciach nevyznám a začínam:
Dalo by sa so stratou, ktorá vznikla v roku 2006 urobiť to, že by som účet 429 ponížila s účtami 411 a 428? Teda ponížila by som ZI, aby bolo v zhodnosti s Obchodným registrom a nerozdelený zisk z minulých rokov?
Ďakujem.
Zoltán Kovács
31.03.07,12:26
Ďakujem.
Ale predsa len mi to nedá nespýtať sa konktrétne. Zdedila som účtovníctvo v s.r.o. v katastrofálnom stave. Na účte 411 je 300,000,-- hoci v OR je len 200.000,--. Šupli tam pred 2 rokami 100.000,--zo zisku.No a na účte 428 mi vyskakuje skoro 400.000,-- zostatok, tak by som sa chcela spýtať, lebo sa v týchto veciach nevyznám a začínam:
Dalo by sa so stratou, ktorá vznikla v roku 2006 urobiť to, že by som účet 429 ponížila s účtami 411 a 428? Teda ponížila by som ZI, aby bolo v zhodnosti s Obchodným registrom a nerozdelený zisk z minulých rokov?
Ďakujem.

Účet 428 môžeš upraviť po VZ o stratu za rok 2006. Ale s účtom 411 by som narábal opatrne, či náhodou nedoslo k reálnemu zvyšovaniu ZI, a iba sa pozabudlo na zápis zmien v Obchodnom registri. Kým to nemáš zistené s 411 by sa nemalo pohnúť.
JDM
31.03.07,12:40
Zisťovala som, ako sa veci s tým ZI majú, podľa mňa by sa to malo uviesť na pravú mieru, pretože: v OR je výška ZI 200,000,-- Sk, a to na výšenie na 300,000,-- sa urobilo v roku 2005 zi zisku z roku 2004, ale nebolo žiadne VZ, vlastne doposiaľ neprebehlo nijaké VZ, a predchádzajúca účtovníčka sama od seba šupla na 411 sumu 100,000,--. Preto by som chcela s tým urobiť nejaký poriadok, a aspoň fiktívne napísať nejakú správu zo zasadania VZ, nechať ju podpísať a teda aj to ZI to ponížiť.
Ďakujem" Smithovi".
Zoltán Kovács
31.03.07,12:43
Zisťovala som, ako sa veci s tým ZI majú, podľa mňa by sa to malo uviesť na pravú mieru, pretože: v OR je výška ZI 200,000,-- Sk, a to na výšenie na 300,000,-- sa urobilo v roku 2005 zi zisku z roku 2004, ale nebolo žiadne VZ, vlastne doposiaľ neprebehlo nijaké VZ, a predchádzajúca účtovníčka sama od seba šupla na 411 sumu 100,000,--. Preto by som chcela s tým urobiť nejaký poriadok, a aspoň fiktívne napísať nejakú správu zo zasadania VZ, nechať ju podpísať a teda aj to ZI to ponížiť.
Ďakujem" Smithovi".

Zápisnice z VZ by sa mali urobiť na všetky roky, inak nakladanie s HV na účtoch 428 a 429 nemá opodstatnenie. Tie zápisnice potrebuješ ako podklad k zaúčtovaniu, resp. vysporiadaniu účtov 428,429. Podotýkam, že aj do zbierky listín sa mali zasielať zápisnice spolu s DP a výkazmi. U môjho klienta konateľ už dostal pokutu z Okresného súdu za nesplnenie povinnosti uloženia dokladov do zbierky listín.