Ajuška
31.03.07,11:14
...zaplatenej dane z príjmov FO...

DP za rok 2006 podané v 01/2007 - XII. oddiel - uvedené že neuplatňuje podstup podľa §50.
FO zmenil svoj názor a ja netuším správny postup ako to DÚ oznámiť... ani či je šanca s tým niečo urobiť... /daňová povinnosť bola dosť vysoká a korunky chce nasmerovať pre choré detičky/. Poraďte mi prosím...:rolleyes:
Zoltán Kovács
31.03.07,09:24
...zaplatenej dane z príjmov FO...

DP za rok 2006 podané v 01/2007 - XII. oddiel - uvedené že neuplatňuje podstup podľa §50.
FO zmenil svoj názor a ja netuším správny postup ako to DÚ oznámiť... ani či je šanca s tým niečo urobiť... /daňová povinnosť bola dosť vysoká a korunky chce nasmerovať pre choré detičky/. Poraďte mi prosím...:rolleyes:

Do pondelka stihneš ešte opravné podať, kde uvedieš skutočnosť o poukázaní 2% daní. Všetko v DP bude rovnaké len odd. XII. nie. Keď sa podáva opravné priznanie tak na tie predchádzajúce sa neberie ohlad a posledné opravné sa považuje za platné DP.
Ajuška
31.03.07,09:28
Do pondelka stihneš ešte opravné podať, kde uvedieš skutočnosť o poukázaní 2% daní. Všetko v DP bude rovnaké len odd. XII. nie. Keď sa podáva opravné priznanie tak na tie predchádzajúce sa neberie ohlad a posledné opravné sa považuje za platné DP.

Ďakujem. Trocha som sa tĺkla či nestačí zaslať len samotné vyhlásenie...:rolleyes: