eskoes
31.03.07,13:54
Dobrý deň, poprosil by som Vás o radu:
Dôchodca zarobil v roku 2006 cca 36000 Sk, z ktorých mu bolo zrazených zrážkovou daňou podľa § 43 nejakých cca 6800 Sk. Žiadne iné príjmy okrem dôchodku nemal a chce využiť to ustanovenie zákona o dani z príjmov, že nemusí podať daň. priznanie (lebo nedosiahol zdaniteľné príjmy vo výške polovice 90 816 Sk), ale podaním daňového priznania mu bude zrazená daň vrátená. Teraz moja otázka: Ako vyplniť daňové priznanie typu A? Na riadku 32 - úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov uvediem sumu 36000 Sk, na riadku 34 a 36 - základ dane tiež 36000 Sk a potom na riadku 45 - daň podľa § 15 zákona uvediem 0? a následne uvediem 0 aj na riadkoch 54 a 56? A potom len na riadku 65 - daňový preplatok uvediem sumu 6800 Sk? Je uvedený postup správny. Vopred veľmi pekne ďakujem
Anja111
31.03.07,14:28
Dobrý deň, poprosil by som Vás o radu:
Dôchodca zarobil v roku 2006 cca 36000 Sk, z ktorých mu bolo zrazených zrážkovou daňou podľa § 43 nejakých cca 6800 Sk. Žiadne iné príjmy okrem dôchodku nemal a chce využiť to ustanovenie zákona o dani z príjmov, že nemusí podať daň. priznanie (lebo nedosiahol zdaniteľné príjmy vo výške polovice 90 816 Sk), ale podaním daňového priznania mu bude zrazená daň vrátená. Teraz moja otázka: Ako vyplniť daňové priznanie typu A? Na riadku 32 - úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov uvediem sumu 36000 Sk, na riadku 34 a 36 - základ dane tiež 36000 Sk a potom na riadku 45 - daň podľa § 15 zákona uvediem 0? a následne uvediem 0 aj na riadkoch 54 a 56? A potom len na riadku 65 - daňový preplatok uvediem sumu 6800 Sk? Je uvedený postup správny. Vopred veľmi pekne ďakujem
Podľa môjho názoru, na r. 45 má byť vypočítaná daň a na r. 54 uvedieš 0. Vyplýva mi to aj z poučenia v DP/A, bod 8. Zaplatenú daň dáš do r. 63 a v r. 65 budeš mať túto daň ako preplatok.
Pepa
31.03.07,14:29
riadok 32 - úhrn príjmov 32000
základ dane - 32000
riadok 45 - vypočítaná daň
riadok 54 - NULA
riadok 63 - zrazená daň - 6800
riadok 65 - preplatok - 6800