denisadam
31.03.07,14:32
podnikateľ - platca DPH kúpi stroj v zahraničí. Tam mu ho predajú bez dane. Tu musí oznámiť výšku dph ale následne si ju odpočíta- keďže je to jeho výdavok? Z ceny bez dph bude daný stoj odpisovať? To dph so zahraničím je vlastne len formálna záležitosť? tak som to pochopila z ostatných príspevkov, prosím opravte ma ak som si niečo vysvetlila zle, ďakujem
denisadam
31.03.07,15:02
namá nikto skúseností s niečím podobným, prosím je to súrne, ďakujem
Milan Benka
31.03.07,20:47
podnikateľ - platca DPH kúpi stroj v zahraničí. Tam mu ho predajú bez dane. Tu musí oznámiť výšku dph ale následne si ju odpočíta- keďže je to jeho výdavok? Z ceny bez dph bude daný stoj odpisovať? To dph so zahraničím je vlastne len formálna záležitosť? tak som to pochopila z ostatných príspevkov, prosím opravte ma ak som si niečo vysvetlila zle, ďakujem


Odpisuje z ceny bez dane.

V rámci DP DPH uvedie dopočítanú DPH na vstupe aj na výstupe (daňová povinnosť §20, odpočet dane §49/2c; a §51/1c;)
betka
31.03.07,21:16
Ako píše Benka.
Doplním len, OC je cena, za kt. sa stroj obstaral (samostatný stroj), a vedľajšie náklady obstarania: dovoz stroja, montáž stroja..., a vo výške OC sa dá na kartu. Pozor aby ste si montáž a dovoz, príp. ďalšie ostatné výdavky súvisoace s obstaraním nedali do nákladov... To len tak pre info ...