raya1
31.03.07,14:44
Je potrebné zaevidovať DF, ktorá bola zaplatená v hotovosti do knihy faktúr ?
Anja111
31.03.07,15:00
Je potrebné zaevidovať DF, ktorá bola zaplatená v hotovosti do knihy faktúr ?
Áno. Nie je rozhodujúce, ako bol záväzok uhradený.