alenat
31.03.07,17:26
Ahojte,
chcem Vas poprosit o radu ako uctovat v penaznom denniku tieto polozky:
(SZCO je obchodny zastupca, podnika 1.rok)
nakup kanc. potrieb - je to nakup tovaru, alebo rezia?
platba do zdrav. poistovne - platby do fondov?
nakup notebooku - ? (do 30.000,-)
Dakujem za pomoc
Alena:o
annna
31.03.07,17:31
Podľa mňa kanc. potreby - prev. r.
zdrav. poistenie- platby do fondov
notebook- prev. r.
Anja111
31.03.07,17:33
Ahojte,
chcem Vas poprosit o radu ako uctovat v penaznom denniku tieto polozky:
(SZCO je obchodny zastupca, podnika 1.rok)
nakup kanc. potrieb - je to nakup tovaru, alebo rezia? réžia
platba do zdrav. poistovne - platby do fondov? platby do fondov
nakup notebooku - ? (do 30.000,-) materiál, členenie drobný majetok
Dakujem za pomoc
Alena:o
Odpovede sú doplnené v texte.
annna
31.03.07,18:35
do materiálu by to šlo len v prípade ak by nebol zaradený do pouízívania???
evina
31.03.07,18:52
do materiálu by to šlo len v prípade ak by nebol zaradený do pouízívania???

Drobný majetok, t.j. všeobecne /niekto môže mať určené aj nižšiu hodnotu v smernici/ do 30 000 sa odpisuje ako napísla Anja v predchádzajúcom príspevku ...
Anja111
31.03.07,18:57
do materiálu by to šlo len v prípade ak by nebol zaradený do pouízívania???
Notebook sa účtuje do materiálu preto, že jeho OC je nižšia ako 30.000 Sk., t.j. ide priamo do spotreby. Kvôli evidencii sa však člení, ako drobný majetok.
Muška
31.03.07,19:13
Postupy účtovania v JU
(5) Hmotný majetok podľa odseku 3 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu7) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(6) Hmotný majetok podľa odseku 3 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu 7) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, možno účtovať ako zásoby.
__________________________________________________ ___
(3) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú
b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise ) okrem hnuteľných vecí podľa písmena a),
Muška
31.03.07,19:18
do materiálu by to šlo len v prípade ak by nebol zaradený do pouízívania???
Anka klikni http://www.porada.sk/showpost.php?p=438002&postcount=7
annna
31.03.07,20:14
ale v peň. denníku to bude prev. rézia???
evina
31.03.07,20:20
ale v peň. denníku to bude prev. rézia???
Drobný majetok do 30 000 odpísaný priamo sa odpisuje do kolonky materiál...to sa Ti snažíme vysvetliť:)
Anja111
31.03.07,20:21
ale v peň. denníku to bude prev. rézia???
... materiál, členenie drobný majetok.
annna
31.03.07,20:34
Robím si učtovníctvo sama, mám z toho chaos
Anja111
31.03.07,20:40
Robím si učtovníctvo sama, mám z toho chaos
Hlavne, že si to už pochopila.
annna
31.03.07,20:44
No to práve neviem
Anja111
31.03.07,20:47
No to práve neviem
A čo Ti ešte nie je jasné?
annna
31.03.07,20:48
je to materiál a vo výkaze sa to nepremietne?
Muška
31.03.07,20:51
Anka, vo výkaze sa to premietne iba - viď môj príspevok 8
annna
31.03.07,20:56
Dakujem...........
Anja111
31.03.07,20:57
je to materiál a vo výkaze sa to nepremietne?
Nie, lebo si ho zaradila do používania. Vo výkaze sa evidujú len zásoby, (nepredaný tovar, alebo drobný majetok, ktorý nevyužívaš).
Muška
31.03.07,20:59
Nie, lebo si ho zaradila do používania. Vo výkaze sa evidujú len zásoby, (nepredaný tovar, alebo drobný majetok, ktorý nevyužívaš nebol zaradený do užívania).
trošku som to opravila :)
annna
31.03.07,21:03
Veľmi ste mi pomohli dakujem