Braňo Š.
31.03.07,21:01
Prosím súrne o radu vyplnenia daňového priznania pre osobu s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá má živnosť v Rakúsku a mala z tej živnosti príjem, a má živnosť aj na Slovensku, kde príjem nemala. Veľmi pekne prosím!!!
Johanka
01.04.07,12:00
Príjmy a výdavky z Rakúska uvedieš na základe údajov z rakúskeho účtovníctva do DP v SR do § 6. Základ dane z týchto príjmov bude zo zdanenia vyňatý .
Braňo Š.
01.04.07,12:48
Príjmy a výdavky z Rakúska uvedieš na základe údajov z rakúskeho účtovníctva do DP v SR do § 6. Základ dane z týchto príjmov bude zo zdanenia vyňatý .Takže, keď mal príjmy len z rakúskej živnosti, uplatní si výdavky paušálne, a základ sa vyjme, nevyjde mu žiadna daň? Hovorím dobre? Veľmi pekne Ti ďakujem!
Johanka
01.04.07,13:33
§17 ods.14 Zákona o dani z príjmov

(14) Súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je aj základ dane stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí s výnimkou, ak základom dane stálej prevádzkarne je daňová strata, o ktorú podľa daňovej legislatívy štátu, v ktorom je zdroj príjmu, možno znižovať základ dane. Pri jeho zisťovaní sa postupuje podľa odseku 1 s výnimkou výdavkov, ktoré je daňovník povinný uhrádzať podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom je zdroj príjmu, ktoré možno uplatniť do daňových výdavkov v rozsahu ustanovenom v týchto právnych predpisoch.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky k týmto príjmom uplatňuješ v takej výške ako si ich uplatnil v rakúskom priznaní.
Nemôžeš mať v rakúskom priznaní výdavky podľa ich zákona a v priznaní v SR si uplatniť paušálne výdavky podľa §6 ods.10 ...
Braňo Š.
01.04.07,14:47
§17 ods.14 Zákona o dani z príjmov

(14) Súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je aj základ dane stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí s výnimkou, ak základom dane stálej prevádzkarne je daňová strata, o ktorú podľa daňovej legislatívy štátu, v ktorom je zdroj príjmu, možno znižovať základ dane. Pri jeho zisťovaní sa postupuje podľa odseku 1 s výnimkou výdavkov, ktoré je daňovník povinný uhrádzať podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom je zdroj príjmu, ktoré možno uplatniť do daňových výdavkov v rozsahu ustanovenom v týchto právnych predpisoch.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky k týmto príjmom uplatňuješ v takej výške ako si ich uplatnil v rakúskom priznaní.
Nemôžeš mať v rakúskom priznaní výdavky podľa ich zákona a v priznaní v SR si uplatniť paušálne výdavky podľa §6 ods.10 ...


Takže musí podať DP aj v Rakúsku?
Marína
01.04.07,15:03
Podľa Tvojich informácii je tam registrovaný na ŽÚ. Samozrejme, že musí podať DP z príjmov dosiahnutých v RR a viesť účtovníctvo podľa ich zákonov. To, ako píše Johanka, sa premietne do DP v SR v tom prípade, že je v SR daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.