Ivenka
31.03.07,23:20
Prosím Vás o radu lebo som z JU vedľa. FO dostala dorub za smetie z r.2003 v r.2005, ktoré uhradila v 2006. Je to VOZD ?
A zároveň viete mi poradiť ohľadom najmu, ktoré bolo fakturované ešte v roku 2003 a nolo zaplatené až v 2006 ? Je to §52 odst.12 ZDP ? Čiže možem si to dať do nákladov ?:(
Zoltán Kovács
31.03.07,23:24
Prosím Vás o radu lebo som z JU vedľa. FO dostala dorub za smetie z r.2003 v r.2005, ktoré uhradila v 2006. Je to VOZD ?
A zároveň viete mi poradiť ohľadom najmu, ktoré bolo fakturované ešte v roku 2003 a nolo zaplatené až v 2006 ? Je to §52 odst.12 ZDP ? Čiže možem si to dať do nákladov ?:(

Dorub za vývoz smeti je nákladom r.2006. Ak dobre viem nájomné v JÚ sa tiež časovo rozlišuje.(nie som si v tomto istý)
Ivenka
31.03.07,23:29
Vďaka.
Nepama niekto ako to bolo s tým nájomným ?
betka
01.04.07,08:55
Podmienka zaplatenia sa vyžaduje, ak sa nájomné uhrádzaju FO. Daňovník, kt. účtuje v PU sa tieto položky zaúčtujú az v tom ZO, v kt. budú zaplatené. Zaplatené nájomné FO za príslušné ZO sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej za ZO. Nájomné platené PO sa zahrnie do výdavkov na základe predpisu.