grušina
01.04.07,09:52
Dobrý deň,
ako sa vyspriadajú DP, ak npr. FO celý rok pracuje v ČR v jednej firme, spravili mu potvrdenie o príjme. Mal preplatok na dani, ten mu vyplatili ku mzde. Podá DP aj v SR, kde mu tiež vyjde preplatok. Ako má tam zaznačiť že už mu bol vyplatený?
Johanka
01.04.07,11:56
Dobrý deň,
ako sa vyspriadajú DP, ak npr. FO celý rok pracuje v ČR v jednej firme, spravili mu potvrdenie o príjme. Mal preplatok na dani, ten mu vyplatili ku mzde. Podá DP aj v SR, kde mu tiež vyjde preplatok. Ako má tam zaznačiť že už mu bol vyplatený?
Do DP v SR uvedie výšku dane zaplatenej v zahraničí upravenú o preplatok na dani v ČR.
grušina
01.04.07,13:04
Ale on neplatil dan v zahraničí pracoval celý rok len v ČR, v jednej firme. Tam mal preplatok. Neviem kt.riadky mám v DP použiť. Riadok 46 az 48 alebo 49 az 53.
Johanka
01.04.07,13:28
Ale on neplatil dan v zahraničí pracoval celý rok len v ČR, v jednej firme. Tam mal preplatok. Neviem kt.riadky mám v DP použiť. Riadok 46 az 48 alebo 49 az 53.
Ale ČR je zahraničie !!!
Ak mal v ČR preplatok, musela mu byť najprv daň zrazená, tzn. že ju najprv zaplatil a potom mu pri ročnom zúčtovaní, resp. podaní DP v ČR vyšiel preplatok ...
Na zdanenie príjmov z ČR použiješ riadky 49-53, metóda zápočtu dane ;)
grušina
01.04.07,14:25
Dakujem za usmernenie. Ja som take danové ešte nerobila a teraz za mnou prišla ta neštastná suseda, že či by som... Tak mi treba.
Ale aj tak som to asi urobila zle lebo mi vychádza že má prepl.okolo 9.000, a na potvr.z ČR má prepl. okolo 2.000. Neviem či to tak môže byť.
Johanka
01.04.07,14:40
Napíš čísla v SKK. Príjem, poistné, zaplatená daň po zohľadnení preplatku.
Zo SR nie sú žiadne príjmy?
grušina
01.04.07,14:50
Príjem 377 193 Sk
Poistne 47 160 Sk
Preddavky 56 151 Sk

Zo SR nemal žiaden príjem.
grušina
01.04.07,14:52
Bože napísala som to v CZK. ešte raz opravené:

Príjem 473 754 Sk
Poistne 59 233 Sk
Preddavky 70 526
Marína
01.04.07,15:08
Akým kurzom si prepočítavala? Mne to minimálne(kt. kurz 1 CZK=1,314 SKK) u predddavkov na daň nesedí.
Napíš, prosím, ešte raz(v CZK), aby som tomu rozumela:
Príjem =
Výdaj(poistné) =
Daň preddavková =
Vysporiadanie dane =
alebo rovno napíš koľko bola
daň po vysporiadaní =
Cituj ma a doplň do citátu tieto údaje.
Johanka
01.04.07,15:44
To je prepočítané kurzom k 31.12.2006, čo nie je správne ...napr. na dani to robí vyše 3000 v neprospech daňovníka !!!
Johanka
01.04.07,15:46
Niečo na zopakovanie :
§ 31
Prepočítací kurz

(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemernýchmesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.
...
(4) Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Ak je zdaňovacím obdobím iné obdobie ako kalendárny rok, na prepočet sa použije priemer vypočítaný z priemerných mesačných kurzov za obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva.
grušina
01.04.07,16:26
Akým kurzom si prepočítavala? Mne to minimálne(kt. kurz 1 CZK=1,314 SKK) u predddavkov na daň nesedí.
Napíš, prosím, ešte raz(v CZK), aby som tomu rozumela:
Príjem =
Výdaj(poistné) =
Daň preddavková =
Vysporiadanie dane =
alebo rovno napíš koľko bola
daň po vysporiadaní =
Cituj ma a doplň do citátu tieto údaje.

Prepočítavala som kurzom 1,256 /zrejme zle /
Napisem to v ceskych korunach, aby som Vas neplietla,
Prijem 377 193
Poistne 47 160
Preddavok 56 151
Preplatok na dani z roc.zuct. 2 449
grušina
01.04.07,16:34
Akým kurzom si prepočítavala? Mne to minimálne(kt. kurz 1 CZK=1,314 SKK) u predddavkov na daň nesedí.
Napíš, prosím, ešte raz(v CZK), aby som tomu rozumela:
Príjem = 377 193
Výdaj(poistné) = 47 160
Daň preddavková = 56 161
Vysporiadanie dane = preplatok 2449
alebo rovno napíš koľko bola
daň po vysporiadaní =
Cituj ma a doplň do citátu tieto údaje.

Opravila som sa tam bola chyba. Preddavok nie je 56 151 ale 56 161 CZK
Johanka
01.04.07,16:39
r32 495.631
r33 61.968
r34 433.663
r36 433.663
r37 90.816
r43 90.816
r44 342.847
r45 65.140
r49 433.663
r50 70.577
r51 100,00
r52 65.140
r53 65.140
r54 ďalej 0
grušina
01.04.07,17:39
Akým kurzom si prepočítavala? Mne to minimálne(kt. kurz 1 CZK=1,314 SKK) u predddavkov na daň nesedí.
Napíš, prosím, ešte raz(v CZK), aby som tomu rozumela:
Príjem = 377 193
Výdaj(poistné) = 47 160
Daň preddavková = 56 151
Vysporiadanie dane =
alebo rovno napíš koľko bola
daň po vysporiadaní = preplatok 2 449 czk
Cituj ma a doplň do citátu tieto údaje.

Toto sú údaje z potvrdenia. A môže si odpočítať nezd.časť 90 816 ?
Johanka
01.04.07,17:41
r32 495.631
r33 61.968
r34 433.663
r36 433.663
r37 90.816
r43 90.816
r44 342.847
r45 65.140
r49 433.663
r50 70.577
r51 100,00
r52 65.140
r53 65.140
r54 ďalej 0
Toto sú riadky a čísla DP typ A .
Johanka
01.04.07,17:42
Opravila som sa tam bola chyba. Preddavok nie je 56 151 ale 56 161 CZK
... počítané s 56.161.
grušina
01.04.07,19:35
Johanka ďakujem veľmi pekne. Veľmi ste mi pomohli aj s Marínou. Mali by ste poslať čísla účtov, odmena za toto DP patrí Vám.
Johanka
01.04.07,19:39
...........:)
Marína
01.04.07,22:50
............:)