barlova
01.04.07,15:56
Dobrý deň, chcela by som poprosiť , ako mám zaúčtovať nákup notebooku, ktorý si majiteľ zobral na splátky. Stal 21 000 Sk, platba prešla cez faktúru
Orange a aj mesačné splátky budú sťahované cez faktúru. Chcela by som PC
dať priamo do PR ale neviem ako mám postupovať - cez ID ? Poradí mi niekto ?
Ďakujem Hela
Zoltán Kovács
01.04.07,16:34
Dobrý deň, chcela by som poprosiť , ako mám zaúčtovať nákup notebooku, ktorý si majiteľ zobral na splátky. Stal 21 000 Sk, platba prešla cez faktúru
Orange a aj mesačné splátky budú sťahované cez faktúru. Chcela by som PC
dať priamo do PR ale neviem ako mám postupovať - cez ID ? Poradí mi niekto ?
Ďakujem Hela

Tu sa pozri:

http://www.porada.sk/t49474-nakup-notebooku-v-orange-na-splatky-odpisy.html
barlova
01.04.07,16:39
Tu sa pozri:

http://www.porada.sk/t49474-nakup-notebooku-v-orange-na-splatky-odpisy.html
som v JÚ a notebook nie je viac ako 30.000 Sk Ďakujem
Zita5
01.04.07,16:41
som v JÚ a notebook nie je viac ako 30.000 Sk Ďakujem


Príspevok 10 ....


http://www.porada.sk/t43885-pc-od-orange-cez-quattro.html?highlight=Po%E8%EDta%E8+spl%E1tky
Zoltán Kovács
01.04.07,16:41
som v JÚ a notebook nie je viac ako 30.000 Sk Ďakujem

Potom záväzok zaeviduj vo výške 21.000 (ako si písala cena notebook). Mesačné splátky do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. A vytvor si kartu operatívnej evidencie drobného majetku
barlova
01.04.07,16:52
ak som správne pochopila zaplatený preddavok 952,- PR, akontácia 6500,- PR
suma uhradená pôžičkou spolu s úrokom 21.420,-ostáva ako závazok, ktorý budem splácať a účtovať ako PR ?
jaja99
01.04.07,16:55
Mám presne ten istý prípad. Nákup počítača cez Orange.
1. zaplatená záloha 5000 - výdavok neovplyvňujúci základ dane
2. prevzatie notebooku - zápis do knihy drobného majetku 20.000
3. fa od Orange 20.000 + hovorné 3.000 - zápis do knihy došlých faktúr, zníženie záväzku o zálohu 5.000, preúčtovanie platby 5.000 do réžie
4. podpísanie zmluvy o pôžičke na sumu 15.000 + úroky - zápis do evidencie ostatných záväzkov - 15.000
5. úhrada časti zostatku faktúry Orange -u z pôžičky - nepeňažná operácia - výdavok ovplyvňujúci ZD - 15.000 (úhrada zvyšku počítača)
6. úhrada zostatku faktúry Orange-u 3.000,- - v hotovosti alebo bezhotovostne - VOZD
7. splácanie pôžičky - mesačne napr. 1.000 + úrok 100: 1.000 je výdavok neovplyvňujúci ZD - zníženie záväzku v knihe ostatných záväzkov a 100 sú úroky - VOZD
barlova
01.04.07,16:59
prvú splátku 595,- , ktorá je za január 2007 je vo faktúre za december 2006 a bola aj v decembri 2006 uhradená. Je to výdaj v roku 2007
Ďakujem
barlova
01.04.07,17:23
Mám presne ten istý prípad. Nákup počítača cez Orange.
1. zaplatená záloha 5000 - výdavok neovplyvňujúci základ dane
2. prevzatie notebooku - zápis do knihy drobného majetku 20.000
3. fa od Orange 20.000 + hovorné 3.000 - zápis do knihy došlých faktúr, zníženie záväzku o zálohu 5.000, preúčtovanie platby 5.000 do réžie
4. podpísanie zmluvy o pôžičke na sumu 15.000 + úroky - zápis do evidencie ostatných záväzkov - 15.000
5. úhrada časti zostatku faktúry Orange -u z pôžičky - nepeňažná operácia - výdavok ovplyvňujúci ZD - 15.000 (úhrada zvyšku počítača)
6. úhrada zostatku faktúry Orange-u 3.000,- - v hotovosti alebo bezhotovostne - VOZD
7. splácanie pôžičky - mesačne napr. 1.000 + úrok 100: 1.000 je výdavok neovplyvňujúci ZD - zníženie záväzku v knihe ostatných záväzkov a 100 sú úroky - VOZD


Tak a teraz už neviem : uhradené pôžičkou 17.463,- nepeňažná operácia do PR, akontácia 6500,- PR, preddavok 952,- PR a mesačné splátky + úrok NZD+PR
jaja99
01.04.07,17:27
Tak a teraz už neviem : uhradené pôžičkou 17.463,- nepeňažná operácia do PR áno v deň podpísania zmluvy o pôžičke zanikne záväzok voči ORANGE a vznikne záväzok voči firme, čo pôžičku poskytla. Zánik záväzku je VOZD a prijatie pôžičky je PNZD , akontácia 6500,- PR áno v deň prevzatia počítača, preddavok 952,- PR ak to bol preddavok na počítač, tak platí to čo pri akonáciia mesačné splátky + úrok NZD+PR áno splátka pôžičky je VNZD a úroky sú VOZD

..........................................
jaja99
01.04.07,17:54
prvú splátku 595,- , ktorá je za január 2007 je vo faktúre za december 2006 a bola aj v decembri 2006 uhradená. Je to výdaj v roku 2007
Ďakujem

splátka istiny z pôžičky je VNZD
časť splátky vo výške úrokov je VOZD v čase zaplatenia - rok 2006
renča1
01.04.07,18:01
Chcela by som PC
dať priamo do PR ale neviem ako mám postupovať - cez ID ? Poradí mi niekto ?
Ďakujem Hela

Neviem či máš vyriešený celý postup účtovania, ale asi áno. PC zaúčtuješ do VOZD cez ID ako nepeňažno uzavierkovú operáciu k 31.12.
svedia
04.01.09,18:06
Ahojte, prosím do evidencie drobného hmotného majetku zapisujem hodnotu bez DPH tak ako v DIM?? ďakujem
Anja111
04.01.09,18:06
Ahojte, prosím do evidencie drobného hmotného majetku zapisujem hodnotu bez DPH tak ako v IM?? ďakujem
Áno.
svedia
04.01.09,18:17
Viem, že sa to tu na porade už popísalo ale,,, Ešte riešim či to správne robím... Všetok nákup( ktorý slúži na prev. réžiu) čo sa kúpi a používa sa hneď a má dobu použiteľnosti viac ako jeden rok zaúčtujem do prev. réžie a zapíšem to do knihy Krat.HM. Ďakujem
Anja111
04.01.09,18:21
Viem, že sa to tu na porade už popísalo ale,,, Ešte riešim či to správne robím... Všetok nákup( ktorý slúži na prev. réžiu) čo sa kúpi a používa sa hneď a má dobu použiteľnosti viac ako jeden rok zaúčtujem do prev. réžie a zapíšem to do knihy Krat.HM. Ďakujem
Viac - menej áno. Ja mám smernicu, v ktorej mám určené, že drobný majetok v OC, napr. nad 1 tis. Sk, evidujem na karte DM...