popleta
01.04.07,20:05
potrebuje poradiť milí poraďáci!
ČZD - 420918,-
- NČ- 90816,-
ZD-330102,-
DAŇ- 62719,-
-zráž. daň:282,-
daň - 62437
preddavky: 62437/4 =15609,-
je to takto dobre, alebo mám preddavky počítať z dane 62719,-?
tangel
01.04.07,20:25
Podľa mňa je to takto dobre, preddavky sa počítajú z daňovej povinnosti a tvoja daňová povinnosť je tá suma po odpočítaní preddavkovej dane :o
evina
01.04.07,21:06
potrebuje poradiť milí poraďáci!
ČZD - 420918,-
- NČ- 90816,-
ZD-330102,-
DAŇ- 62719,-
-zráž. daň:282,-
daň - 62437
preddavky: 62437/4 =15609,-
je to takto dobre, alebo mám preddavky počítať z dane 62719,-?

Predpokladám, že skratku ČZD si použila nesprávne a ide o daňový základ, potom preddavky budú nasledovné, ak daňovník nemal príjmy zo závislej činnosti:
420 918 mínus NČ na rok 2007
95 616
325 302 krát 19%
61 807 = da§ová povinnosť mínus zrážková daň
282
61525 deleno = 15 381 je Tvoj kvartálny preddavok.
Prvý je splatný do 30.06.2007, ďalej 30.9.2007, 31.12.2007 a 31.03.2008
tinaM
01.04.07,21:10
§ 34 ZDP ods. 5:

(5) Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus sa o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom daňovacom období k začiatku preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.
popleta
02.04.07,19:28
Radila som sa s viacerými účtovníčkami, a tie nechápu, prečo by som mala použiť NČ 95 616,- , keďže je táto suma platná až pri podaní DP za rok 2007 . Použila som sumu 90 816,- mám preto podať opravné DP?
Zoltán Kovács
02.04.07,19:32
Radila som sa s viacerými účtovníčkami, a tie nechápu, prečo by som mala použiť NČ 95 616,- , keďže je táto suma platná až pri podaní DP za rok 2007 . Použila som sumu 90 816,- mám preto podať opravné DP?

Nezdaniteľná čiastka 95 616,- sa používa iba pri určení povinnosti platiť preddavky za rok 2007. Zo základu dane sa vždy odpočítava nezd.čiastka platna na rok, na ktorý rátaš preddavky. A na r.2007 nezd.čiastka je 95.616,- Sk.

Takže ak v DP máš NČ 90.816,- tak to máš správne, a nepodávaš dodatočné DP.
popleta
02.04.07,19:51
Nezdaniteľná čiastka 95 616,- sa používa iba pri určení povinnosti platiť preddavky za rok 2007. Zo základu dane sa vždy odpočítava nezd.čiastka platna na rok, na ktorý rátaš preddavky. A na r.2007 nezd.čiastka je 95.616,- Sk.

Takže ak v DP máš NČ 90.816,- tak to máš správne, a nepodávaš dodatočné DP.Ibaže ja mám povinnosť platiť preddavky, tak som nemala použiť sumu 95616,-? alebo som to dosť dobre nepochopila?
betka
02.04.07,20:38
Máte povinnosť platiť preddavky na daň, a ako píše Smith, vychádzate zo sumy platnej pre rok 2007, tj. 95 616, už sa nepozerajte na sumu 90 816, Sk, kt. bola platná pre rok 2006, zabudnite na to číslo, DP sú už odovzdané. Preddavkové obdobie začína 1.4.2007 a končí Vám 31.3.2008.
Preddavok na daň znamená, že ide o preddavok, t.j. platba na daň, kt. je povinný podnikateľ-daňovník, platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia, akskutočná výška dane za toto obdobie (rok 2007) nie je ešte známa