danastefan
02.04.07,13:03
Nemám zaúčtované základné imanie 2x ak mám 353/411 ID predpis a splatenie 200 000 211/353 Príj.pokl.doklad.
Mám v pokladni 600 000
a pritom HV po zdanení ja lan 198000 je to OK nezdá sa mi to !Prosím
danastefan
02.04.07,13:44
Nikto sa mi neozve,viem že máte veľa práce.:confused:
Jana Acsová
02.04.07,13:52
Nemám zaúčtované základné imanie 2x ak mám 353/411 ID predpis a splatenie 200 000 211/353 Toto tomu nenasvedčuje. ZI zapísané v obchodnom registri musí byť totožné so stavom účtu 411 analyticky napr. podľa jednotlivých spoločníkov. Ak Vám súhlasí účet 411 na OR - imanie nie je 2x zaúčtované.
Jana Acsová
02.04.07,13:53
.. ak mám 353/411 ID predpis a splatenie 200 000 211/353 Príj.pokl.doklad.Aj to je v poriadku pri peňažnom vklade do základného imania.
Jana Acsová
02.04.07,13:54
Mám v pokladni 600 000
a pritom HV po zdanení ja lan 198000 je to OK nezdá sa mi to !ProsímZisk po zdanení nemusí korešpondovať so zostatkom peňazí v hotovosti. Ten môže byť ovplyvnený inými účtovnými operáciami ... tie sú premietnuté na účte 211 - a ten podlieha fyzickej inventúre. T.j. to čo je na účte, malo by byť aj v pokladni. Rozdiel je schodok, alebo prebytok.