Nina92
02.04.07,14:43
Prosím vysvetliť:ˇ
Čo uvádzate v poznámkach k účtovnej závierke v časti:

Majetok prenajatý formou fin. prenájmu u nájomcu:

Celková suma dohodnutých platieb (splátky za obdobie od 1.1.2006 do konca leasingu alebo všetky splátky od začiatku do konca leasingu?)

z toho istina (istina za aké obdobie? len 2006 alebo istina od 1.1.2006 do konca leasingu?)

fin. výnos (len úrok - aké obdobie?).

Tri účtovníčky a každá má iný výklad, poreďte prosím!!!!!!
Jelena
02.04.07,15:12
Mám asi iný typ Poznámok, lebo pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu mám uvedené:
Vykazuje nájomca:
Splatnosť do jedného roka, Splatnosť od jedného do piatich rokov, Splatnosť viac ako päť rokov (stĺpce)

(riadky)
Istina
Finančný výnos

Celé je to samozrejme v tabuľke.

Ja som dávala v stĺpci č. 2 (t.j. splatnosť od jedného do piatich r.) istinu celú + úrok celý. Tiež som sa radila ohľadom uvedeného, takže neviem či je to ok, ale dúfam, že je.:)
Jelena
02.04.07,15:15
Tak teraz mi to celé dalo nejako dokopy, čo bolo vedľa seba, takže je to
absolútne nečitateľné resp. nezrozumiteľné.

Každopádne platia posledné dve vety. Hm.