Vianocka
02.04.07,21:12
Môj podnikateľ má živnosť v SR, z ktorej má zdaniteľné príjmy. Zároveň poskytuje svoje služby aj v Rakúsku, ktoré fakturuje rakúskemu odberateľovi, ktorý mu poukazuje úhrady na bankový účet zriadený v rakúskej banke.
Postupujem správne, ak príjmy z Rakúska po prepočítaní na SK zaraďujem do príjmov zo živnosti? Kam zaradím úrok z účtu pripísaný v rakúskej banke? Čo s daňou z úroku, ktorá bola zrazená z úroku v rakúskej banke?

Pokiaľ viete niekto rýchlo odpovedať, vďaka !!!!!!!!!!!!!
Zoltán Kovács
02.04.07,21:15
Môj podnikateľ má živnosť v SR, z ktorej má zdaniteľné príjmy. Zároveň poskytuje svoje služby aj v Rakúsku, ktoré fakturuje rakúskemu odberateľovi, ktorý mu poukazuje úhrady na bankový účet zriadený v rakúskej banke.
Postupujem správne, ak príjmy z Rakúska po prepočítaní na SK zaraďujem do príjmov zo živnosti? Kam zaradím úrok z účtu pripísaný v rakúskej banke? Čo s daňou z úroku, ktorá bola zrazená z úroku v rakúskej banke?

Pokiaľ viete niekto rýchlo odpovedať, vďaka !!!!!!!!!!!!!

Tie príjmy správne zaraďuješ, ako príjem z podnikania podľa §6. Úrok z účtu v rakúskej banke bude tiež príjem podľa §6. Ale čo s daňou zrazenou rakúskou bankou to neviem.
Vianocka
02.04.07,21:35
Dík, že si zareagoval.
Nemyslíš, že by som ten úrok z rakúskej banky mohla dať do r. 88 a daň zaplatenú v zahraničí do r. 89 DP FO?
Nakoľko s Rakúskom je zápočet dane, mohla by daň z úroku započítať s daňovou povinnosťou, ktorá mi vyjde z podnikania?
Myslíš, že by to bola veľká chyba?
Zoltán Kovács
02.04.07,21:43
Dík, že si zareagoval.
Nemyslíš, že by som ten úrok z rakúskej banky mohla dať do r. 88 a daň zaplatenú v zahraničí do r. 89 DP FO?
Nakoľko s Rakúskom je zápočet dane, mohla by daň z úroku započítať s daňovou povinnosťou, ktorá mi vyjde z podnikania?
Myslíš, že by to bola veľká chyba?

Po prečítaní poučenia k DP typu B by to aj mohlo byť.
Vianocka
02.04.07,21:47
Takže dík, idem to tak urobiť.
-Dana-
03.04.07,00:18
Dík, že si zareagoval.
Nemyslíš, že by som ten úrok z rakúskej banky mohla dať do r. 88 a daň zaplatenú v zahraničí do r. 89 DP FO?
Nakoľko s Rakúskom je zápočet dane, mohla by daň z úroku započítať s daňovou povinnosťou, ktorá mi vyjde z podnikania?
Myslíš, že by to bola veľká chyba?
Naozaj s Rakúskom máme zápočet dane? V Rakúsku je 20%-ná daň, tam platí metóda vyňatia.