Metodik
03.04.07,09:33
Dobrý deň,

veľmi pekne by som poprosila či by mi niekto nevedel napísať aké sú konkrétne podmienky registrácie k DPH zahraničnej osoby v Nemecku.
Zároveň by som sa rada opýtala či niekto nemá skúsenosti s takým colným režimom pri ktorom by slovenskej firme, ktorá dováža tovar z tretích krajín ( vylodnený v Nemecku ), nevznikla povinnosť registrácie v Nemecku v prípade, že by chcela tento tovar priamo predať nemeckej spoločnosti. ( tovar by neputoval na Slovensko)

Ďakujem za všetky odpovede.

A.
emgeton
03.04.07,09:40
Dobrý deň,

veľmi pekne by som poprosila či by mi niekto nevedel napísať aké sú konkrétne podmienky registrácie k DPH zahraničnej osoby v Nemecku.
Zároveň by som sa rada opýtala či niekto nemá skúsenosti s takým colným režimom pri ktorom by slovenskej firme, ktorá dováža tovar z tretích krajín ( vylodnený v Nemecku ), nevznikla povinnosť registrácie v Nemecku v prípade, že by chcela tento tovar priamo predať nemeckej spoločnosti. ( tovar by neputoval na Slovensko)

Ďakujem za všetky odpovede.

A.

Predajte to v colnom sklade.
Metodik
03.04.07,10:00
Prosím môžeš to bližšie špecifikovať a prípadne dať odvolávky na príslušné §.
ďakujem.
emgeton
03.04.07,10:14
Predaj v rámci colného skladu (tovar nebude uvedený do režimu voľného obehu) sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu v "tuzemsku".
Metodik
03.04.07,10:39
Prosím v ktorom zákone to nájdem? Asi som slepá ale v DPH som to nenašla a to sa tým živím .
emgeton
03.04.07,12:29
Skúste pozrieť colný zákon.
Metodik
03.04.07,12:55
Colný zákon som už predtým pozrela, ale nenašla som to tam. Čiže malo by to asi fungovať tak, že slovenská firma to uskladní v Nemecku v colnom sklade a a tovar predá z colného skladu. DPH pri preclení predaného tovaru však musí zaplatiť v Nemecku, samozrejme bez nároku na odpočet pretože nie je registrovaná. Teda v tomto prípade sa nemusí registrovať v Nemecku ?
emgeton
03.04.07,13:04
Uvažujte o predaji tovaru pred preclením, Preclenie nechajte na odberateľa. Myslím, že táto možnosť je v súlade so zákonmi.
Metodik
03.04.07,13:24
Zatiaľ veľmi pekne ďakujem za radu, nemám s týmto skúsenosti, preto si dám poradiť. Len neviem k tomu násť oporu v zákone.
emgeton
03.04.07,13:32
Ja som nenašiel § v zákone, ktorý by to neumožňoval.
emgeton
24.04.07,22:19
Dobrý deň,

veľmi pekne by som poprosila či by mi niekto nevedel napísať aké sú konkrétne podmienky registrácie k DPH zahraničnej osoby v Nemecku.
Zároveň by som sa rada opýtala či niekto nemá skúsenosti s takým colným režimom pri ktorom by slovenskej firme, ktorá dováža tovar z tretích krajín ( vylodnený v Nemecku ), nevznikla povinnosť registrácie v Nemecku v prípade, že by chcela tento tovar priamo predať nemeckej spoločnosti. ( tovar by neputoval na Slovensko)


A.


Predajte to v colnom sklade.


Prosím v ktorom zákone to nájdem? Asi som slepá ale v DPH som to nenašla a to sa tým živím .

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká ..... §21 zák. 222/2004Zz.

V Nemecku by to malo platiť obdobne, teda pokiaľ sú zákony zosúladené tak ako sa to hovorí.

Toto by mala byť dostatočná opora pre moje predchádzajúce príspevky.

Prípadne si ešte pozrite čl.70-71 Smernice EU 2006/112/ES z 28.nov.2006 o spoločnom syst. DPH.
AdrianaA
26.10.07,11:27
My bežne robíme takéto obchody. Tovar sa predá akokeby po ceste, teda ešte pred preclením. Ešte skôr ako dorazí do Hamburgu a preclieva si to Nemecká firma. Je možný aj taký postup ako navrhuje emgeton, teda dať to do colného skladu a odtiaľ to predať a preclí to Nemec.
Excise Duty
26.10.07,15:15
Ja som nenašiel § v zákone, ktorý by to neumožňoval.

Pochopiteľne, pretože tieto veci upravuje nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva. Už som ho na Porade niekoľkokrát prilepil.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/consleg/1992/R/01992R2913-20070101-sk.pdf (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/consleg/1992/R/01992R2913-20070101-sk.pdf)