moncici121
03.04.07,14:43
Chcela by som vedieť názor na takúto vec:

Trošku sa rozpíšem,ale to len pre to, aby som Vám to čo najlepšie vysvetlila. Advokát má svojho klienta, s ktorým má uzavretú "Zmluvu o poskyt.právnej pomoci" v zmysle ktorej mu klient platí paušálnu mesačnú odmenu. Advokát sa stal platcom DPH čo znamená, že z každého rozsudku, ktorý je právoplatný a v ktorom mu boli priznané trovy musí z tých priznaných trov odviesť DPH. Najlepšie by bolo,kedy hneď ako sa stane rozsudok právoplatným, by vystavil faktúru svojmu klientovi (lebo s ním má zmluvu o poskytovaní PP), klient by mu tie trovy zaplatil a klient by si ich ďalej vymáhal od žalovaného(odporcu). Ibaže klient advokátovi 5 rokov platí paušálnu odmenu a doteraz mu advokát nikdy nedávali fa na trovy,ktoré mu boli priznané. Ako sa dá vyriešiť to, aby bol aj klient spokojný ale zároveň,aby nebol na tom škodový advokát,ktorý DPH z trov odviesť musí a pritom možno nikdy od žalovaného (odporcu) trovy nedostane zaplatené.Keď advokát ešte nebol platcom DPH tak to fungovalo tak,že sme vyzývali odporcu,aby nám trovy zaplatil a keď nám ich nezaplatil, dali sme návrh na exekúciu. Moja otázka znie: Je možné vystaviť klientovi faktúr,ktorej predmetom by bola iba DPH z trov,ktoré mu boli v rozsudku priznané? Je to komplikované,ale skúste prosím so mnou prísť na riešenie. Ďakujem.
moncici121
03.04.07,16:06
Viete mi prosím odpovedať aspoň na otázku, či je možné z účtovného hľadiska, aby som vystavila faktúru na DPH-čku?
atka4
03.04.07,16:55
Viete mi prosím odpovedať aspoň na otázku, či je možné z účtovného hľadiska, aby som vystavila faktúru na DPH-čku?
Asi záleží aj na tom, čo všetko je zahrnuté v tej paušálnej odmene, predpokladám, že trovy konania nie. Ak ich však advokát doteraz nežiadal od klienta, tak na ne asi môže zabudnúť. Nebolo mu treba peniažky v čase, keď ich za klienta hradil? Nie je to obsiahnuté v tej dohode o právnej pomoci? Prípadne, mal ich žiadať minimálne v prípade ukončenia ca., keď už vedel všetko vyčísliť.
Robilla som nejaký čas - keď bolo menej práce asistentku jednému advokátovi, ktorý však vyúčtovanie robil (mojou rukou) hneď v čase výkonu. Ale on to mal v zmluvách aj takto dohodnuté (paušál + trovy konania, alebo u iných %-tá z prípadu podľa hodnoty+trovy konania)
Takže záleží na tom - podľa mňa - ako je formulovaná zmluva. Myslím si však, že ale aj pre advokáta platí Zákon o dani z príjmov, Zákon o účtovníctve a mal teda, ak to bolo opodstatnené, vyfakturovať, alebo vyúčtovaním žiadať od klienta, čo mu mal preplatiť (ak 5 rokov nič nepýtal a mal - nemal potom správne vyplnený Výkaz o majetku a záväzkoch - evidoval by predsa pohľadávky voči klientovi, ak účtuje v JÚ (príp. by nebola správna Súvaha, ak účtuje v PÚ) a následne u Vás tiež.

Napr. odkedy sa stal advokát platiteľom DPH, je upravená Zmluva o právnej pomoci, že táto odmena zahŕňa aj DPH, alebo bude vyfakturovaná s dopočítaním DPH alebo má platiť automaticky viac o DPH - všetko je vecou tej dohody. (môžete platiť aj na základe tejto zmluvy, ak je to tak dohodnuté) ....
moncici121
04.04.07,09:43
Asi záleží aj na tom, čo všetko je zahrnuté v tej paušálnej odmene, predpokladám, že trovy konania nie. Ak ich však advokát doteraz nežiadal od klienta, tak na ne asi môže zabudnúť. Nebolo mu treba peniažky v čase, keď ich za klienta hradil? Nie je to obsiahnuté v tej dohode o právnej pomoci? Prípadne, mal ich žiadať minimálne v prípade ukončenia ca., keď už vedel všetko vyčísliť.
Robilla som nejaký čas - keď bolo menej práce asistentku jednému advokátovi, ktorý však vyúčtovanie robil (mojou rukou) hneď v čase výkonu. Ale on to mal v zmluvách aj takto dohodnuté (paušál + trovy konania, alebo u iných %-tá z prípadu podľa hodnoty+trovy konania)
Takže záleží na tom - podľa mňa - ako je formulovaná zmluva. Myslím si však, že ale aj pre advokáta platí Zákon o dani z príjmov, Zákon o účtovníctve a mal teda, ak to bolo opodstatnené, vyfakturovať, alebo vyúčtovaním žiadať od klienta, čo mu mal preplatiť (ak 5 rokov nič nepýtal a mal - nemal potom správne vyplnený Výkaz o majetku a záväzkoch - evidoval by predsa pohľadávky voči klientovi, ak účtuje v JÚ (príp. by nebola správna Súvaha, ak účtuje v PÚ) a následne u Vás tiež.

Napr. odkedy sa stal advokát platiteľom DPH, je upravená Zmluva o právnej pomoci, že táto odmena zahŕňa aj DPH, alebo bude vyfakturovaná s dopočítaním DPH alebo má platiť automaticky viac o DPH - všetko je vecou tej dohody. (môžete platiť aj na základe tejto zmluvy, ak je to tak dohodnuté) ....Advokát si zmluvu o právnej moci s inými klientmi píše sám a znie tak,ako to uvádzaš ty, paušál + všetky prisúdené trovy konania.

Ale... v tomto prípade ide o jednu veľkú inštitúciu, ktorá má svojich právnikov a tí navrhli zmluvu tak (dosť čudne), že advokát si bude účtovať za každý právny úkon paušálnu sumu xy,- Sk a keď sa prípad skončí rozsudkom a odporca zaplatí trovy
a) klientovi na účet, je klient povinný rozdiel týchto trov a sumy, ktorú nám už klient zaplatil, povinný zaslať na účet advokáta aj s DPH
b) ak zaplatí odporca trovy na účet advokát, advokát je povinný sumu, ktorú nám klient zaplatil v tomto konkrétnom spore,zaslať na účet klienta aj s DPH.
To by bolo v poriadku, ale v celej zmluve sa nerieši fakt,že čo ak odporca tie trovy nikomu nezaplatí ale niekto tu DPH odviesť musí. Ako to najlepšie vyriešiť tak, aby na to advokát nedoplácal, lebo väčšina prípadov je práve takých, že odporca tie trovy nikdy nezaplatí. Riešením by bola aj vystavenie faktúry klientovi na rozdiel prisúdených trova a sumy, ktorú nám už paušálne za prípad zaplatil, ale neviem na základe čoho, keďže zmluva to nerieši...
moncici121
04.04.07,09:45
Ešte by som chcela dodať, že doteraz to problém nebol, lebo sme každý mesiac vystavovali faktúru podľa toho, koľko bolo za miesiac úkonov a neboli sme platcami DPH. Ale teraz už sme.
Vladimír Ozimý
04.04.07,10:07
každopádne mal vystavovať faktúru alebo nejaký doklad na trovy konania...aby mu to figurovalo s DPH...no viete aj v biznise sa môže stať že vám niekto nezaplatí tovar a DPH musíte zaplatiť taký je obchod...v súdnictve o to horšie že to trvá strašne dlho...ale za to si súdnictvo môže samo :)