majatko
03.04.07,21:50
Od polovice marca mám šťastie na "chaotické" firmy. Vedel by sa mi niekto vyjadriť k problému: jedna a tá istá osoba má firmu X v ČR a firmu Y na Slovensku. F. X má podpísané zmluvy v ČR a zároveň s firmou Z zo Slovenska. Príjmy z firmy X sú prefakturované na f. Z a následne z f. Z sa časť príjmov dostane do f. Y. Zamestnanci f.X vykonávajú prácu v ČR, ale všetko je platené na Slovensku. Firma X tak vlastne v Čechách nemá povinnosť platiť daň a zdanila si príjmy len na Slovensku. Bolo to podľa vás urobené správne? Pýtali sa ma na môj názor a pravdupovediac som ostala dosť zaskočená. Je to riadny guláš.
Díky