erve
04.04.07,00:31
Ako je to z VZ resp. odvodom zdravotného poistenia za pracovníka, ktorí má za celý mesiac neospravedlnenú absenciu. Ak platí odvod zamestnávateľ, vzniká pohľadávka organizácie voči zamestnancovi? Ďakujem.
jajko50
04.04.07,06:59
Celý mesiac absencia??? predpokladám::. žiadna mzda a žiadny odvod a vyhadzov????
Paula
04.04.07,07:33
Áno, vzniká pohľadávka voči zamestnancovi. Výplatu za predch. mesiac si prevzal?
erve
04.04.07,07:37
Vďaka za odpoveď. Presne to som si myslela i ja.