karpis
04.04.07,09:11
Prosím súrne o pomoc

Môj syn robí osobného asistenta ZŤP,(svojej priateľke)majú spolu dieťa ale nie sú manželmi,včera na UPSVaR dali osobe ktorá je ZTP (priateľke môjho syna)podpísať čestné vyhlásenie o príjme za rok 2006, kde ale uviedli aj príjem za osobnú asistenciu, (myslím si že príjem za OA je príjem OA a nie príjem osoby ZŤP), takže do príjmu osoby ZŤP sa vôbec tento príjem nemal rátať. Na UPSVAR apelovali tým, že majú spolu dieťa a je to príjem otca dieťaťa. Ale predsa sú neni manželia a tým by sa ich príjem mal považovať každý samostatne. Výživné na dieťa si dohodli a OA si riadne plní povinnosť platiť výživné. Poraďte ako to má byť, môžu mať tieto dve osoby vôbec medzi sebou zmluvu o OA, a čo stým príjmom