luhut
04.04.07,11:22
Prosím o pomoc,
moja manželka (SZČO) má osobné vozidlo na základe leasingovej zmluvy a má ho zahrnuté do obchodného majetku. Ja toto vozidlo používam pri svojom podnikaní ( tiež som SZČO) a preto som uzavrel s manželkou zmluvu o zapožičaní motorového vozidla. V zmluve mám vyšpecifikované, že budem znášať iba náklady za pohonné hmoty.
Môžem si uplatňovať do výdavkov aj náhrady za kilometre (6,20 Sk), keďže používam vozidlo svojej manželky a ja ho nemám zahrnuté do majetku ?
Tweety
04.04.07,11:27
Prosím o pomoc,
moja manželka (SZČO) má osobné vozidlo na základe leasingovej zmluvy a má ho zahrnuté do obchodného majetku. Ja toto vozidlo používam pri svojom podnikaní ( tiež som SZČO) a preto som uzavrel s manželkou zmluvu o zapožičaní motorového vozidla. V zmluve mám vyšpecifikované, že budem znášať iba náklady za pohonné hmoty.
Môžem si uplatňovať do výdavkov aj náhrady za kilometre (6,20 Sk), keďže používam vozidlo svojej manželky a ja ho nemám zahrnuté do majetku ?
A je súhlas od lízingovky na zapožicanie? Ak áno, tak náhrady za PH môžu byť v nákladoch.
Evanka
04.04.07,11:28
Prosím o pomoc,
moja manželka (SZČO) má osobné vozidlo na základe leasingovej zmluvy a má ho zahrnuté do obchodného majetku. Ja toto vozidlo používam pri svojom podnikaní ( tiež som SZČO) a preto som uzavrel s manželkou zmluvu o zapožičaní motorového vozidla. V zmluve mám vyšpecifikované, že budem znášať iba náklady za pohonné hmoty.
Môžem si uplatňovať do výdavkov aj náhrady za kilometre (6,20 Sk), keďže používam vozidlo svojej manželky a ja ho nemám zahrnuté do majetku ?
Na automobil zahrnutý do majetku podnikania manželky nemôžeš ani ty ani ona uplatňovať paušál.
luhut
04.04.07,11:29
Od lízigovky súhlas nie je!
Chobot
04.04.07,11:32
Prosím o pomoc,
moja manželka (SZČO) má osobné vozidlo na základe leasingovej zmluvy a má ho zahrnuté do obchodného majetku. Ja toto vozidlo používam pri svojom podnikaní ( tiež som SZČO) a preto som uzavrel s manželkou zmluvu o zapožičaní motorového vozidla. V zmluve mám vyšpecifikované, že budem znášať iba náklady za pohonné hmoty.
Môžem si uplatňovať do výdavkov aj náhrady za kilometre (6,20 Sk), keďže používam vozidlo svojej manželky a ja ho nemám zahrnuté do majetku ?

Neuvádzaš, či je to vozidlo v osobnom vlastníctve manželky, alebo ho vlastní ako SZČO, čiže je to jej "firmené". Predpokladám, že je písané na jej firmu, preto si Ty nemôžeš uplatniť paušál 6,20/km. Jedine, keby bolo jej osobné, dalo by sa považovať v rámci BSM ako Tvoje, potom by si mohol.

Ty si však môžeš dať do nákladov cenu za prenájom (za zapožičanie), ktorú si môžete dohodnúť v zmluve.
luhut
04.04.07,23:04
Z vaších vyjadrení je asi jasné, že kilometrovné si nemôžem účtovať, lebo manželka má auto z lízingovej spoločnosti ako SZČO a nájomná zmluva je registrovaná na jej IČO, ale teraz som na pochybách, či si vôbec môžem účtovať ja pre svoje podnikanie ako SZČO pohonné hmoty, keď na zmluve o zapožičaní vozidla medzi mnou a mojou manželkou chýba súhlas vlastníka vozidla t.j. lízingovej spoločnosti.
Veľmi vás prosím o pomoc a naozaj odbornú odpoveď podloženú napr. nejakým zákonom.
Nájde sa niekto, kto mi pomôže ?
Evanka
04.04.07,23:21
Podľa mňa nie je nutné, aby si mal súhlas od leasingovej spoločnosti, ak nie je automobil vyňatý z BSM. Prečítaj si ale dobre leasingovú zmluvu, či tam tento druh prenájmu nie je výslovne zakázaný.
renča1
05.04.07,06:43
Prosím o pomoc,
moja manželka (SZČO) má osobné vozidlo na základe leasingovej zmluvy a má ho zahrnuté do obchodného majetku. Môžem si uplatňovať do výdavkov aj náhrady za kilometre (6,20 Sk), keďže používam vozidlo svojej manželky a ja ho nemám zahrnuté do majetku ?

Nie nemôžeš, pretože aj keby os.automobil nebol by zaradený do obchod.majetku aj tak by si nemal nárok uplatniť si kilometrovú náhradu 6,20, pretože os.automobil je na leasing. Čo znamená, že nie je vo vlastníctve manželky a ani teba, ale je vo vlastníctve leasing.spoločnosti. Viď § 19 ods.2 písm.e) zákon o dani z príjmov


Neuvádzaš, či je to vozidlo v osobnom vlastníctve manželky, alebo ho vlastní ako SZČO, čiže je to jej "firmené". Predpokladám, že je písané na jej firmu, preto si Ty nemôžeš uplatniť paušál 6,20/km. Jedine, keby bolo jej osobné, dalo by sa považovať v rámci BSM ako Tvoje, potom by si mohol.


Aj keby platilo to čo je hrubo zvýraznené, tak nemôže lebo ide o os.automobil na leasing.
renča1
05.04.07,07:04
Z vaších vyjadrení je asi jasné, že kilometrovné si nemôžem účtovať, lebo manželka má auto z lízingovej spoločnosti ako SZČO a nájomná zmluva je registrovaná na jej IČO, ale teraz som na pochybách, či si vôbec môžem účtovať ja pre svoje podnikanie ako SZČO pohonné hmoty, keď na zmluve o zapožičaní vozidla medzi mnou a mojou manželkou chýba súhlas vlastníka vozidla t.j. lízingovej spoločnosti.
Veľmi vás prosím o pomoc a naozaj odbornú odpoveď podloženú napr. nejakým zákonom.
Nájde sa niekto, kto mi pomôže ?

Najdôležitejšie je teraz určite či os.automobil patrí do BSM alebo nie. Podľa mňa patrí, pretože ste ho nadobudli spolu počas manželstva, ak nie je niekde určené, že výlučne patrí manželke;) . Ale to už musíte vy dvaja ako manželia vedieť:) . Ak hnut.vec patrí do BSM, tak sa budete obaja riadiť § 6 ods.14 zákona o dani z príjmov.:rolleyes:


14) Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa odsekov 1 až 3 obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich predaja.

Z uvedeného vyplýva, že ty ako manžel podnikajúca osoba si môžeš uplatniť aj nie lenže výdavky uvedené v § 19 ods.2 písm.e), výdavky uvedené v písm.p) toho istého zákona, ale aj výdavky v určitom pomere ako je ročný daň.odpis a výdavky sním spojené.;)
Chobot
10.04.07,12:41
Aj keby platilo to čo je hrubo zvýraznené, tak nemôže lebo ide o os.automobil na leasing.

Máš pravdu, tú informáciu, že auto je vo vlastníctve leasingovky som si nevšimol. Vychádzal som z toho, že auto je písané na manželku.