Janza
04.04.07,13:31
Ako mám postupovať, keď zamestnanec nenastúpil do práce, nepodal výpoveď, len si jednoducho urobil živnosť a odišiel.
Chcem mu dať okamžitú výpoveď pre porušenie prac. disciplíny. Môžem tak urobiť? Viete mi poradiť nejaký par., aby tá výpoveď mala nejakú rozumnú formu?
Tweety
04.04.07,13:56
Ako mám postupovať, keď zamestnanec nenastúpil do práce, nepodal výpoveď, len si jednoducho urobil živnosť a odišiel.
Chcem mu dať okamžitú výpoveď pre porušenie prac. disciplíny. Môžem tak urobiť? Viete mi poradiť nejaký par., aby tá výpoveď mala nejakú rozumnú formu?
§63- Výpoveď daná zamestnávateľom
(3) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(4) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 3 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

(5) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.
Konkrétne o okamžitom skončení PP §68 ZP.