Aisha
04.04.07,15:30
Ahojte,
chcem sa opýtať, zamestnankyňa chodí vybavovať firemné záležitosti, nemá však auto a chodí autobusom - označuje si lístky na MHD v označovačoch, kde je presný čas aj dátum ale len deň nie mesiac. Lístky jej preplácame z pokladne raz mesačne.Chcem sa opýtať, môžem to s kľudným svedomím dávať do N na 518AE/211?...nepovie kontrola že zbierame lístky aby sme si zvýšili N? treba to aj nejako zdôvodniť alebo ako sa to robí?...mala by mať zaznačené v dochádzakovej knihe čas prerušenia tak možno podľa toho...?
Možno triviálna otázka, ale prvýkrát sa s týmto stretávam tak sa potrebujem uistiť...
Ďakujem za Vaše názory
Paula
04.04.07,15:37
Často tieto pochôdzky iste sú veľmi vzdialené...účtovala by som lístky do nákladov raz mesačne ako cestovný príkaz ...na každý by som napísala dôvod....a priložila k CP . Teda na 512 - ku.

No, možno sa vyjadria aj ďalší poraďáci.
DušanČ
04.04.07,15:40
Nemyslím si, žeby toto bol zásadný problém. Pokiaľ niekto skutočne často vybavuje záležitosti mimo pracoviska, nerobí to z vlastnej vôle, ale ho tam niekto vysiela. Pre pokoj duše je možné na rube lístka vyznačiť dôvod jeho použitia (napr. DÚ) a znehodnotiť ho označením firemným razítkom proti viacnásobnému zneužitiu. Inak viesť nejakú evidenciu nie je potrebné. Treba len si požitie lístkov vedieť obháji. Tým, že sa označia účelom použitia, je to splnené a obhájiteľné voči akejkoľvek kontrole. Účtovanie by som opravil na cestovné, teda 512/211.
Chobot
04.04.07,15:44
Často tieto pochôdzky iste sú veľmi vzdialené...účtovala by som lístky do nákladov raz mesačne ako cestovný príkaz ...na každý by som napísala dôvod....a priložila k CP . Teda na 512 - ku.

No, možno sa vyjadria aj ďalší poraďáci.

Áno, cestovné náhrady - preplatenie cestovného - je možné realizovať len na základe vyúčtovania z pracovnej cesty. Teda vypísať vyúčtovanie prac. cesty a priložiť cest. lístky. Bez vyúčtovania by vám to mohla kontrola z nákladov vyhodiť, lebo teoreticky by ste mohli nazbierať na ulici použité cest. lístky a dať ich do nákladov.

Nemusí robiť z každej takej pochôdzky vyúčtovanie, stačí raz mesačne, ako bolo uvedené. K tomu priloží tie lístky a trebárs 1x do mesiaca sa jej to preplatí.
DušanČ
04.04.07,15:48
Často tieto pochôdzky iste sú veľmi vzdialené...účtovala by som lístky do nákladov raz mesačne ako cestovný príkaz ...na každý by som napísala dôvod....a priložila k CP . Teda na 512 - ku.

No, možno sa vyjadria aj ďalší poraďáci.

Keďže ma Paula predbehla, dovolím si čiastočne oponovať jej názoru, a to v tom zmysle, že CP sa podľa mňa vystavujú len na pracovné cesty mimo sídla pracoviska. Cesty MHD v rámci miesta pracoviska nie sú pracovné cesty. Lístky MHD sa k CP prikladajú len ak boli použité na cestu na vlakovú stanicu alebo diaľkovú autobusovú stanicu za účelom dopravenia sa k nástupu pracovnej cesty.
Paula
04.04.07,15:56
Ďakujem mládenci za prispenie do diskusie:)
Aisha
04.04.07,20:11
No pozerám že celkom živú diskusiu vyvolal môj príspevok, ďakujem vám za názory...teda aby som to zhrnula, páči sa mi najmä príspevok DušanaČ, teda žiaden cesťák keďže je to v rámci miesta pracoviska, len na zadnú stranu lístka bude pracovníčka označovať za akým účelom bol použitý...a prípadne orazí každý lístok firemným razítkom...nebývajú tie cesty také časté, je to pár krát do mesiaca, ide napr. kúpiť stravné lístky, na sociálku sem-tam a tak...raz mesačne jej to budeme aj preplácať...súhlasíte?
DušanČ
05.04.07,06:50
K uzavretiu témy prikladám citáciu zo zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách :

§ 2
Vymedzenie pojmov


(1) Pracovná cesta podľa tohto zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko (odsek 3), vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta podľa tohto zákona je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby uvedenej v § 1 ods. 2 na cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty.