Majula
04.04.07,18:20
Nevie niekto pomoct s hmotnou zodpovednostou pre kamionistu? Čo by tam trebalo uviest?
Zita4
04.04.07,20:27
Našla som túto na internete.
Majula
06.04.07,20:33
Dakujem pekne
dana9
06.04.07,21:50
Nevie niekto pomoct s hmotnou zodpovednostou pre kamionistu? Čo by tam trebalo uviest?


Ahoj,

nepíšeš presne, čo má byť predmetom dohody o HZ. Ja by som preto len chcela upozorniť, že to nemôže byť motorové vozidlo, a to s ohľadom na znenie § 182 ZP.


Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
§ 182


(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.
ZuzanaP
21.09.07,07:30
Akým spôsobom teda ošetríte, že chcete aby bol vodič zodpovedný za firemné auto?
Zita4
21.09.07,08:30
Akým spôsobom teda ošetríte, že chcete aby bol vodič zodpovedný za firemné auto?
V zmysle § 179 ZP je zamestnanec zodpovedný za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace.html#179
ZuzanaP
21.09.07,08:37
V zmysle § 179 ZP je zamestnanec zodpovedný za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace.html#179


Zitka to viem, myslela som tým, že tým autom bude "chodiť" len jeden človek a bude zaň zodpovedný, či sa to dá nejako ošetriť v hmotnej zodpovednosti, alebo je to všeobecne.
Zita4
21.09.07,09:11
Zitka to viem, myslela som tým, že tým autom bude "chodiť" len jeden človek a bude zaň zodpovedný, či sa to dá nejako ošetriť v hmotnej zodpovednosti, alebo je to všeobecne.
Ako napísala Dana9, Dohodu o hmotnej zodpovednosti môžeš uzatvoriť len na hodnoty, ktoré sú zúčtovateľné. Ako napríklad pokutové bloky, tovar a pod. Na auto určite nie. :)
ZuzanaP
21.09.07,09:17
Hm, ešte to vysvetliť šéfovi prečo je to nezúčtovateľné...
Zita4
21.09.07,10:02
Hm, ešte to vysvetliť šéfovi prečo je to nezúčtovateľné...
Ukáž mu Zákonník práce, nech si preštuduje paragrafy sám ;) . Zamestnanec je zodpovedný za spôsobené škody.