vikinka
04.04.07,19:24
Ahojte poraďáci,SZČO začne stavať polyfunkčný objekt,kde na prízemí sa budú nachádzať priestory na podnikanie a nad tým obytný byt ,ktorý zatiaľ nevie či bude prenajímať alebo bude využívať na súkromné účely.Otázka je z akej ceny bude odpisovať tento objekt?Trošku mi tam vadí ten byt,ktorý možno nebude využívaný na podnikanie,máte s tým niekto skúsenosti?Poprosím o váš názor z pohľadu odpisov a následne odpočtu DPH.
betka
04.04.07,20:01
Ak ešte stavia, nech všetko dáva ako OC.
Pri stavbe vznikajú vysoké odpočítania DPH, vyšplhá sa to až cez milion. SZČO by mal myslieť trošku dopredu, čo chce s nehnuteľnosťou robiť a ako sa bude využívať v budúcnosti. Či bude prenajímať plátcom DPH, či neplátcom, či bude byt využívať pre seba... Ale keď to zatiaľ nie je zrejmé.
Mám subjekt, kt. staval tiež polyfunkčný dom. Všetky výdavky súvisoace s obstaraním majetku mi tvoria OC, stavba trvala 2 roky a odpočítavali sme si DPH, podľa došlých Fa priebežne. Počas stavby sme hľadali nájomcov, našli sme dokonalého, lenže tento subjekt chcel aby bol prenájom oslobodený (banka), po čase (keďže aj ona vykonáva činnosti, kt. nie sú oslobodené), sme sa dohodli, že budeme fakturovať nie ako oslobodenú činnosť,ale nájom+DPH. Neviem si predstaviť, čo by sme robili s odpočítanou DPH...

Keď vytvoríte OC, potom sa rozhodnete, či budete odpisovať celú budovu a budete prenajímať, alebo budete odpisovať len vačšiu časť budovy a v bytovom priestore bude majiteľ bývať, čo odpisovať nebude, a poníži OC. (ináč oplatí sa dať do prenájmu nové bytové priestory, nevieš si predstaviť, aké ceny fičia, ľudia si potrpia na imidži.)
vikinka
04.04.07,20:11
Ďakujem Betka za názor,SZČO teraz začína stavať,zatiaľ dávam všetko ako VNZD-OC a uplatňujem DPH na vstupe z nakúpeného materiálu a služieb,ale práve tá DPH mi nie je jasná,čo ak sa rozhodne že to nedá do prenájmu,potom bude musieť vrátiť časť z DPH ,ktorá bola uplatnená na ten byt do štát.rozpočtu?A ešte som nepochopila,ak dá do prenájmu neplatcovi DPH tak tiež musí vrátiť DPH?Ak dá platcovi tak je všetko O.K.?
betka
04.04.07,20:28
Mám super príklad:
Postaví sa budova, kt sa čiastočne využíva na podnikanie a čiastočne na bývanie. Odpočítanie dane si podnikateľ uplatnil v plnej výške a zdanil využívanie budovy na osobné účely. finančný úrad bol toho názoru, ža využívanie časti budovy je využívanie na osobné účely oslobodené od dane a príslušné odpočty zamietol.
Otázka.
Súkromné užívanie budovy, kt. zdaniteľná osoba pokladá ako celok za súčasť svojich aktív podniku, spadá pod režim oslobodenia?
Kontatovanie ESD:
Ak sa zdaniteľná osoba rozhodne, že IM, kt. využíva tak na podnikateľské ako aj súkromné účely, bude pokladať za podnikateľský majetok je v zásade úplne a bezodkladne odpočítateľná.
Ak sa zd.osoba rozhodne, že celú budovu bude pokladať za súčasť aktív svojho podniku a následne bude užívať časť tejto budovy na súkromné účely, na jednej strane má táto osoba nárok na odpočet vstupnej DPH a na druhej strane podlieha príslušnej povinnosti zaplatiť DPH zo sumy nákladov vynaložených na uskutočnnie takéhoto užívania.
Zaradenie fiktívneho nájomného plnenia, kt. uskutočňuje zdanit.osoba sama voči sebe, pod režim výnimky zo zdanenia nie je prístupné.
Poučenie:
Využívanie budovy zaradenej v M pre podnikanie sčasti na súkromné účely (bývanie)ak bola pri obstaraní tejto nehnuteľnosti DPH odpočítaná v plnej výške, je považované za dodanie služby podliehajúce dani (režim oslobodenia sa neuplatńuej.
vikinka
04.04.07,20:36
Tak Betka,už som asi úplne mimo,zhrniem to:mám nárok na odpočet v plnej výške,ale ak sa rozhodnem tam bývať,budem z toho odvádzať DPH?Alebo ak to dám do prenájmu musím odvádzať z prenájmu DPH,či nájomca bude alebo nebude platiteľ?Prepáč ale už mi to nemyslí,lebo sa tým zaoberám od obeda.
betka
04.04.07,20:55
použitie budovy pre súkromné účely, kt. má v Aktívach, sa nepovažuje za oslobodenie, t.j. toto dodanie služby podlieha dani- ide o poskytnutie služby za protihodnotu.
vikinka
04.04.07,21:02
Áno,chápem,čiže ak to aj bude prenajímať musí s DPH,pretože to má v majetku na podnikanie,rozhodnúť sa či to bude prenajímať s DPH alebo bez može v prípade ak to nemá zaradené v majetku.:confused:
betka
04.04.07,21:05
Aj ja to tak chápem. Je to môžno nejaká výnimka šiestej smernice článok 6 ods.2 (ako múdro som to odpísala:D :D :D )