Panna
11.04.07,07:36
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu pri vystavení fa - akú DPH ?
Česká firma - platiteľ DPH v ČR si u nás - platiteľ DPH na Slovensku, objednala práce na zariadení - hnuteľnom majetku Tiscali international - v Rakúsku.
Ďakujem.
Tweety
11.04.07,07:39
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu pri vystavení fa - akú DPH ?
Česká firma - platiteľ DPH v ČR si u nás - platiteľ DPH na Slovensku, objednala práce na zariadení - hnuteľnom majetku Tiscali international - v Rakúsku.
Ďakujem.
Miestom dodania podľa §15 odst.6 je miesto, kde sa služby fyzicky vykonajú.
Milan Benka
11.04.07,07:52
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu pri vystavení fa - akú DPH ?
Česká firma - platiteľ DPH v ČR si u nás - platiteľ DPH na Slovensku, objednala práce na zariadení - hnuteľnom majetku Tiscali international - v Rakúsku.
Ďakujem.


Miestom dodania podľa §15 odst.6 je miesto, kde sa služby fyzicky vykonajú.


A postupujme ďalej:

Výnimka §16/7 - práce na hnut. hm majetku dodávane odberateľovi ident. pre daň v inom čl. štáte.

Ak uvedená hnuteľná vec po vykonaní opravy opustí územie rakúska, miestom dodania služby bude ČR (čl. štát, kt. pridelil IČ DPH odberateľovi).

Ak uvedená hnut. vec ostane v Rakúsku, nesplnite podmienku danú v §16/7 (prvá časť odseku po bodkočiarku) a miestom dodania služby bude
Rakúsko.

V tomto prípade ste uskutočnili zdaniteľné plnenie v Rakúsku a s najväčšou pravdepodobnosťou ste povinní sa registrovať pre DPH v Rakúsku. Doporučujem pozrieť ich zákon o DPH.
Panna
11.04.07,08:01
Ďakujem. A čo § 16 odst. 7. My sme v podstate ako subdodávateľ pre ČR.
Panna
11.04.07,08:04
Áno ďakujem. Odpoveď bola rýchlejšia ako moja ďalšia otázka, len ma trochu mýli to, že práce sú objednané u ČR a my sme vykonávateľ.