Jozef Mihál
14.04.07,13:12
Zamestnávateľ zasiela zamestnancovi, ktorého preplatok alebo nedoplatok bol 100 Sk a viac, Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku.

Zadanie: Pán Anton Azovský bol po celý rok 2006 zamestnancom spoločnosti ASSO s.r.o. Pretože mal mesiace, v ktorých jeho príjem prevýšil sumu 47475 Sk, musí vykonať ročné zúčtovanie. O vykonanie ročného zúčtovania pán Azovský v súlade s § 19 ods.2 zákona požiadal zamestnávateľa, spoločnosť ASSO.

Výsledkom ročného zúčtovania bolo poistné zamestnanca 22788 Sk a preto nedoplatok zamestnanca 2990 Sk.

Pretože nedoplatok zamestnanca bol vyšší ako 100 Sk, zamestnávateľ je povinný podľa § 19 ods. 10 zákona písomne oznámiť zamestnancovi do 31.8.2007 výšku jeho nedoplatku na tlačive „Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2006“. Nedoplatok zamestnávateľ strhne zamestnancovi do 31.10.2007.

ZZP_§19