jess
16.06.04,21:12
Nemám na odstupné a chcem dat zamestnancovi výpoveď z organizačných dovodov, pričom potrebujem,aby ešte počas výpovednej lehoty pracoval. Hodlám mu dať výpoveď posledný deň v mesiaci pred záverečnou v obchode. Je nejaká možnosť, že sa mu podarí doručiť mi žiadosť o ukončenie PP pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty ??? Dúfam, že sa mu to nepodarí, lebo ináč som v poriadnej kaši!
Peťo
17.06.04,07:58
Postačilo by, ak by zamestnanec po prevzatí Vašej vypovede, svoj súhlas so skončením prac.pomeru ihneď doručil do podateľne, prípadne na personálne odd.
alebo to ústne naformuloval na personal. oddelení ,čím by sa naplnila požiadavka § 76 ods. 2 ZP . Pekný deň.
jess
17.06.04,08:43
Nemám teraz pri sebe tie zákony, takže neviem, čo obsahuje ten §. Je dôležité, aby bol písomný súhlas zamestnanca, že súhlasí s ukončením PP až uplynutím výpovede? Vďaka.
Peťo
17.06.04,10:08
V predchádzajúcom príspevku som odpovedal, ako v krajnej situácií by si zamestnanec mohol zachrániť odstupné , pri snahe druhej strany - zamestnavateľa mu ho neposkytnúť. Ano, na poskytnutie odstupného podľa § 76 ods 2 Zp, je potrebný súhlas zamestnanca s ukonč. prac.pomeru pred začatím plynutia vypovednej doby. Predpokladam, že iné podmienky na poskyt.odstupného nemate zakotvene v KZ / v zmysle § 76 ods. 1 / alebo v pracovnej zmluve. Osobne nemám dobrý pocit pri písaní týchto riadkov pre etický obsah tejto problematiky. Pekný deň.
jess
17.06.04,10:25
Vieš, Peťo, možno je to s tvojho pohľadu neetické, ale z môjho pohľadu je to etické, pretože tento zamestnanec "má nárok" na výpoveď pre sústavné menej závažné porušenia prac.disciplíny /na čo má už aj upozornenie/. A keďže chcem docieliť aby aj ovca ostala celá aj vlk bol sýty, tak radšej volím tú možnosť ako som napísala hore, pretože zamestnanec ak dostane výpoveď za porušenie disciplíny, tak od Úradu práce nedostane ani korunu a takto áno a pre neho je to 9mesiacov myslím, takže tento nenapraviteľný zamestananec bude len rád.
Peťo
17.06.04,10:50
Ak je to tak, poslednú vetu z predchádzajucého vstupu beriem späť. Prajem Ti štastnú ruku k výberu iba dobrých zamestnancov. Všetko dobre.