bazalka
18.04.07,16:19
:confused: prosím pomôžte, ja si už neviem rady...:confused:

od materskej firmy dostávame na krytie financovania tovaru pôžičku (na 4 dni v mesiaci)ale:
1. dostaneme ju v SKK na BÚ
2. vrátime ju v EUR z zBÚ, približne na 4x(dostanem platbu od odberateľa,a hneď danú čiastku vraciam, čiže akoby skladačka..
3. v zmluve máme uvedený fixný prepočet kurzu

v praxi to vyzerá takto:
1. 18.4.dostanem v SKK 1 mil na BÚ
2. 20.4. vrátim časť 10 tisíc ale v EUR z zBÚ
3. 21.4. vrátim ďalších pr.10 tisíc EUR
.
.
až kým mi nedá suma sumárum podľa zmluvy
Môj problém (asi tušíte) ako to zaúčtovať?
Zaujímal by ma komlet postup od prijatia zmluvy
ďakujem vám všetkým za pomoc
renča1
18.04.07,17:55
Poznám takéto skladačky a účtujem nasledovne:

1) keď dostanem pôžičku, účtujem 221/777
zároveň vystavím závazok voči veriteľovi, ktorý mi poskytol pôžičku a naúčtujem: 777/361
2) vrátenie pôžičky 361/221
3) to isté ako v bode 2)
bazalka
18.04.07,17:57
:D jój, ako sa teším že sa našiel niekto..vďaka