Zoltán Kovács
18.04.07,17:48
Poprosil by som Vás o názor. V špeciálnej ambulancii prichádza personál (lekárka a aj sestrička) do denného styku s krvou (odber). Je zvýšené riziko nákazy. Je možné daňovo uznať sériu očkovania proti hepatitíde A,B?
Viem, že podľa zákona o cestovných náhradách očkovanie sa uznáva ako daňový náklad v prípadoch, keď zamestnanec je vyslaný do rizikových krajín, ale ako je to v ambulancii?

Ďakujem.
betka
18.04.07,18:06
Podľa môjho názoru ide o výdavok daňový. (mnoho našich občanov sa dáva očkovať proti hepatitíde, aj keď nechodí do rizikových krajín, môžu sa chytiť kdekoľvek, napr. pri čistení kanalizácie...) a taký doktor je ohrozený dosť, veď prichádza do styku s kadekým..
Zita5
18.04.07,18:10
Nie som presvedčená o tom , že by to mohol byť daňový náklad.resp.výdavok . Ak sa napríklad podnikateľ zaočkuje voči čomu koľvek v rámci nášho územia nemám teraz na mysli zahraničie , tiež si to nemôže uplatniť v nákladoch resp.výdavkoch ...
Zoltán Kovács
18.04.07,18:31
Podľa môjho názoru ide o výdavok daňový. (mnoho našich občanov sa dáva očkovať proti hepatitíde, aj keď nechodí do rizikových krajín, môžu sa chytiť kdekoľvek, napr. pri čistení kanalizácie...) a taký doktor je ohrozený dosť, veď prichádza do styku s kadekým..
Ďakujem


Nie som presvedčená o tom , že by to mohol byť daňový náklad.resp.výdavok . Ak sa napríklad podnikateľ zaočkuje voči čomu koľvek v rámci nášho územia nemám teraz na mysli zahraničie , tiež si to nemôže uplatniť v nákladoch resp.výdavkoch ...

Ide o rizikové povolanie, resp. podnikanie a nie o bežné.
Zita5
18.04.07,18:37
smith ja to chápem že ide o rizikové povolanie . Ja budem rada , ak sa k tomu niekto ešte vyjadrí , ja som môj názor vyjadrila , možno ma niekto presvedčí , lebo tých rizík vidím dosť v podnikaní .
bepo
18.04.07,18:42
Pri rizikových skupinách by očkovacia látka mala byť hradená z verejného zdravotného poistenia bez doplatku takže by to mal byť aj daňovo uznaný výdavok.
Zoltán Kovács
18.04.07,18:47
Pri rizikových skupinách by očkovacia látka mala byť hradená z verejného zdravotného poistenia bez doplatku takže by to mal byť aj daňovo uznaný výdavok.

Mám klientku - lekárku, ktorá mne dnes položila horeuvedenú otázku. S tým, že očkovanie a preočkovanie (3x) ju vyjde tak na 7 až 8 tisíc Sk. Preto sa teraz zaujímam o možnosti uplatniť si v daňových nákladoch.
bepo
18.04.07,18:52
Zajtra sa na to pozriem ale nech si to dá napísať na recept od obvodnej lekárky s indikáciou zdravotnícky personál, ja si myslím že by to mal byť daňovo uznaný náklad ak sa rozhodne kúpiť si to za vlastné.
Zoltán Kovács
18.04.07,18:55
Zajtra sa na to pozriem ale nech si to dá napísať na recept od obvodnej lekárky s indikáciou zdravotnícky personál, ja si myslím že by to mal byť daňovo uznaný náklad ak sa rozhodne kúpiť si to za vlastné.

Ďakujem. Tiež sa k tomu prikláňam, vychádzam už len z toho, že napr. v nemocniciach personál ktorý pracuje na inf.odd. je povinne očkovaný.
betka
18.04.07,18:57
Ak je daňovým výdavkom SZČO očkovanie pre hepatitídu, kt. má predmet podnikania napr. vodoinstalatér, kt. sa neustále brble v špine a ostatnom svinstve, tak prečo nie pre lekárov.

Lekár má predmet svojej činnosti poskytovanie zdravot. starostlivosti...., a tiež sa môže nakaziť ľahko hlavne pri výkone svojej činnosti, a ak sa nezaočkuje a chytí hepatitídu,. nemôže ísť do ordinácie, nemôže ošetrovať, nebude dosahovať príjem, súvisí to priamo s jeho povolaním.
Ja ako účtovníčka si nedám ako VOZD, pretože ako sa ja môžem nakaziť, keď nie som v styku s krvou, pacientami..., nie je to môj výdavok, kt. súvisí so zabez., dos, udrž. mojich príjmov,, ale lekárkyn pravdepodobne je.
Zoltán Kovács
18.04.07,19:01
Ak je daňovým výdavkom SZČO očkovanie pre hepatitídu, kt. má predmet podnikania napr. vodoinstalatér, kt. sa neustále brble v špine a ostatnom svinstve, tak prečo nie pre lekárov.

Lekár má predmet svojej činnosti poskytovanie zdravot. starostlivosti...., a tiež sa môže nakaziť ľahko hlavne pri výkone svojej činnosti, a ak sa nezaočkuje a chytí hepatitídu,. nemôže ísť do ordinácie, nemôže ošetrovať, nebude dosahovať príjem, súvisí to priamo s jeho povolaním.
Ja ako účtovníčka si nedám ako VOZD, pretože ako sa ja môžem nakaziť, keď nie som v styku s krvou, pacientami..., nie je to môj výdavok, kt. súvisí so zabez., dos, udrž. mojich príjmov,, ale lekárkyn pravdepodobne je.

mimotemy A čo keĎ klient už je nakazený, len o tom nevie a prevezmeme papiere ;)
Braňo
18.04.07,19:02
Myslím, že keď dokáže preukázať daňovej kontrole, že prichádza do styku s infekciami, proti kotrým sa dáva zaočkovať nebude spochybnená daňová uznateľnosť týchto výdavkov. Zároveň ako argumentáciu by som použil to, že pri nakazení hepatitídou sa väčšinou jedná o celoživotný boj - resp. ochorenie - je to forma investície proti výpadku budúcich príjmov.
bepo
19.04.07,08:06
Takže očkovanie je plne hradené určitým skupinám obyv iba pri očkovaní na hepatitídu A a nie na A a B takže si to musí sama plne uhradiť ale to nič nemení na uznateľnosti nákladu.