MAGDALIENKA
18.04.07,17:49
Prosím Vás o radu v nasledovnom:
Máme obchodníka pre Maďarsko. V pracovnej zmluve má miesto výkonu práce SR (kôli sociálke). Inak väčšinu času trávi v HU, kde má aj bydlisko.
1-2 krát do mesiaca cestuje na Slovensko. Než mu bolo pridelené služobné auto používal vlastné.

1) na aké náhrady má nárok v súvislosti s použitím tohto auta? Môžeme mu preplatiť okrem spotrebovanéj PHM a paušálnej náhrady za km aj bločky za nákup diaľničnej známky?
3) ako počítať diéty, kedy ide o tuzemskú a kedy o zahraničnú pracovnú cestu?
4) akým spôsobom je možné zahrnúť do daňových nákladov: aktivácia NET karty, DSL pripojenia a mobil, ak je faktúra vystavená na meno a adresu zamestnanca? Keby sme si tieto služby objednali u Slovenského mobilného operátora, boli by náklady veľmi vysoké. Ako to zaúčtovať?

Ďakujem vopred za vaše názory.
Zoltán Kovács
18.04.07,17:56
Prosím Vás o radu v nasledovnom:
Máme obchodníka pre Maďarsko. V pracovnej zmluve má miesto výkonu práce SR (kôli sociálke). Inak väčšinu času trávi v HU, kde má aj bydlisko.
1-2 krát do mesiaca cestuje na Slovensko. Než mu bolo pridelené služobné auto používal vlastné.

1) na aké náhrady má nárok v súvislosti s použitím tohto auta? Môžeme mu preplatiť okrem spotrebovanéj PHM a paušálnej náhrady za km aj bločky za nákup diaľničnej známky?Pri používaní súkromného auta zamestnanca pre účely spoločnosti náhrada vo výške 6,20 Sk zahrňa všetky náklady okolo auta.
3) ako počítať diéty, kedy ide o tuzemskú a kedy o zahraničnú pracovnú cestu? Ja si myslím, že keď miestom výkonu práce podľa PZ je SR, potom čas strávený v HU by sa mal považovať za služobnú cestu.
4) akým spôsobom je možné zahrnúť do daňových nákladov: aktivácia NET karty, DSL pripojenia a mobil, ak je faktúra vystavená na meno a adresu zamestnanca? Keby sme si tieto služby objednali u Slovenského mobilného operátora, boli by náklady veľmi vysoké. Ako to zaúčtovať? Keď NEt karta a DSL pripojenie je na meno zamestnanca tak je to daňovo neuznateľný náklad. A spoločnosti si to nemôže objednať u maďarského operátora, s tým, že umiestnenie bude v bydlisku zamestnanca?

Ďakujem vopred za vaše názory.

..................
koňo
18.04.07,18:03
Magdalienka,
myslím, že ste nevhodne zvolili miesto výkonu práce SR, pretože potom sa jeho cesty z HU na SR a naspäť považujú za súkromné cesty do a z práce. Rovanko je nevhodne stanovené miesto - celá SR. Aspoň ste mohli napísať sídlo firmy. Potom by služ. cesty z miesta bydliska do inéhé miesta na SR, ak by to mal uvedené v cestovnom príkaze boli služobnými cestami. Odporúčam stanoviť meisto výkonu práce jeho bydlisko, ak ide o zamestnanca, ktorý je často na cestách (je napr. obch. referentom).
Ak má súhlas na súkromné používanie auta je to fajn, ale potom je problém daňovo uznať niektoré náklady pre spoločnosť. Ide aj o náklady, ktoré uvádzaš v bode 1, pokiaľ majú súvis so súkromným použitím auta. Pri ceste do a z práce nemá nárok na diety.
Čo sa týka internetu v jeho bydlisku, odporúčam to ošetriť zmluvou a stanoviť podiel súkromného a služobného použitia. Tak sa budú deliť náklady a on by mal svoju časť firme nahradiť. Po uplynutí napr. polroka odporúčam testovať správnosť stanoveného podielu. S mobilom nie je problémom, či si ho kúpila tam alebo na SR a prevádzkuješ ho rovnako ako u slov. zamestnancov. Opäť je na firme, či stanoví limity súkromného a služobného použitia.
MAGDALIENKA
18.04.07,18:09
Myslíš, že tie diaľničné známky sú už zahrnuté v paušálnej náhrade?
Toho mobilného operátora ešte skúsime preveriť, ale momentálne je stav taký, že faktúry sú vystavené na zamestnanca. Telefón, Net kartu aj internet používa hlavne na práce pre zamestnávateľa. Ak by sme mali dajme tomu výpis volaní a tam vyznačené, ktoré hovory sa týkali výkonu práce a ktoré boli súkromné (alebo percentom), bolo by možné to zaúčtovať ako cestovné náhrady? Ako ostatné náklady v súvislosti s pracovnou cestou?
Zoltán Kovács
18.04.07,18:14
Myslíš, že tie diaľničné známky sú už zahrnuté v paušálnej náhrade?


Ešte som sa nestretol s tým, že by zamestnávateľ preplatil DN zamestnancovi pri používaní súkromného auta. Veď má zrejme aj súkromné jazdy, pri ktorých tiež môže využiť DN.