byt
18.04.07,21:33
Vlastník bytu s trvalým pobytom viac ako 5 rokov, ktorý je na základe §9 oslobodený od dane z príjmu pri predaji bytu, má možnosť v tomto roku dodatočne kúpiť súvisiaci pozemok.
Čo sa stane pri predaji bytu v nasledovnom roku?
a) bude musieť zaplatiť daň z príjmu, keďže pozemok nadobudne v tomto roku a do predaja pozemku súvisiaceho s predávaným bytom neuplynú aspoň dva roky? Bude sa daň z príjmu vzťahovať na byt, na pozemok, na byt s pozemkom alebo ani na byt ani na pozemok?
b) vlastník radšej nemá kúpiť pozemok, aby nemusel platiť daň z príjmu, keďže pri predaji sa súvisiaci pozemok stáva súčasťou bytu z titulu predaja predmetnej nehnuteľnosti?
betka
19.04.07,07:19
Oslobodenie z predaja pozemku sa na Vás nevzťahuje. Z predaja bytu ano.

Zmluvne by som to ale vyriešila tak, že rozpíšem cenu pozemku (za to čo ste kúpili napr. nakup 200 tis. predaj 200 tis) a cenu bytu napr. 1.mil. Dan z príjmu nula.