rommy
19.04.07,07:28
Ahoj poraďáci, chcela by som sa spýtať, ako účtujete v PU odberateľské faktúry, ktoré vám budú platené po splátkach, stretla som sa s tým prvý krát, tak neviem či to vyžaduje nejaké špeciálne účtovanie...
Tweety
19.04.07,07:29
Ahoj poraďáci, chcela by som sa spýtať, ako účtujete v PU odberateľské faktúry, ktoré vám budú platené po splátkach, stretla som sa s tým prvý krát, tak neviem či to vyžaduje nejaké špeciálne účtovanie...
Klasicky, tak ako ostatné.
ekopo
19.04.07,07:53
A to je takto: úhrada OF 211 (221) / 311 príslušná suma
V PU je to ľahšie ako v JU (hlavne pri platcovi DPH)
mudroš
20.04.07,16:19
Ahoj poraďáci, chcela by som sa spýtať, ako účtujete v PU odberateľské faktúry, ktoré vám budú platené po splátkach, stretla som sa s tým prvý krát, tak neviem či to vyžaduje nejaké špeciálne účtovanie...
Ak je pohľadávka splatná viac ako jeden rok, mala by sa účtovať na analytickom účte. Ak k termínu účtovnej závierky sa k tej časti pohľadávky, ktorá má zostatkovú dobu splatnosti viac ako jeden rok musí tvoriť opravná položka, ktorá upraví hodnotu pohľadávhy na jej súčasnú hodnotu ( § 18 ods. 8 postupov účtovania).