SERVIS
19.04.07,08:13
Pri daňovej kontrole, ak budú kontrolovať inventúru základného materiálu, tak ako to prebehne? Bohužiaľ ju nemám vytlačenú, jedná sa o dávnejšie obdobie. Nebude im stačiť len dajaký list, že invetúra bola vykonaná, a stavy sedia s účtovníctvom? Ďakujem.
karpis
19.04.07,08:15
Ak ju budú pozadovať tak musí byť vytlačená, a podpísaná inv.komisiou