janulkas
19.04.07,08:19
Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať, som SZČO a pracujem pre jednu českú firmu na základe mandátnej zmluvy od nich mám aj prenajaté auto. Mala som nehodu a musim zaplatit spoluúčast 10 000 Kč. Možem si túto čiastku dať do nákladov?
Ďakujem za radu.
Tweety
19.04.07,08:36
Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať, som SZČO a pracujem pre jednu českú firmu na základe mandátnej zmluvy od nich mám aj prenajaté auto. Mala som nehodu a musim zaplatit spoluúčast 10 000 Kč. Možem si túto čiastku dať do nákladov?
Ďakujem za radu.
Vozidlo nie je v majetku SŽČO, takže náklad na spoluúčasť je VNOZD.
emgeton
19.04.07,08:50
Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať, som SZČO a pracujem pre jednu českú firmu na základe mandátnej zmluvy od nich mám aj prenajaté auto. Mala som nehodu a musim zaplatit spoluúčast 10 000 Kč. Možem si túto čiastku dať do nákladov?
Ďakujem za radu.

Predpokladám, že auto bolo "opraviteľné". V tomto prípade by som to účtoval ako výdaj ovplyvňujúci základ dane, nakoľko sa v zmysle zákona o účtovníctve nejedná o škodu.
Česká strana by vám to mala vyfaktúrovať ako náhradu "škody". Vo fa by bolo vhodné spomenúť, že táto škoda je vo výške spoluúčasti na poistnom plnení za opravu havarovaného vozidla.
skaspa
19.04.07,09:01
Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať, som SZČO a pracujem pre jednu českú firmu na základe mandátnej zmluvy od nich mám aj prenajaté auto. Mala som nehodu a musim zaplatit spoluúčast 10 000 Kč. Možem si túto čiastku dať do nákladov?
Ďakujem za radu.
Podľa mňa pravdu môže mať aj Tweety aj emgeton:
prečo emgeton: podľa § 26 ods. zákona 431/2002 o účtovníctve: Na účely tohto zákona sa škodou rozumie neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku. Takže ak to bolo opraviteľné, nie je to škoda, ale ešte pozor na definíciu majetku podľa zákona o účtovníctve: § 2 ods. 4 písm. a) majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.
Toto auto nie je vaším majetkom a preto môže mať pravdu aj Tweety.
prečo Tweety: vozidlo nie je tvoje a v podstate nemáš prečo platiť opravy za niekoho iného a dávať ich sebe do nákladov.

Napísala si trochu málo info: Predpokladám, že havarijnú poistku platí česká firma a poisťovňa zrejme aj od nej túto spoluúčasť žiada (nie od teba) a táto česká firma ju zrejme aj uhradila (či už poisťovni alebo autooprave). Potom ti zrejme tá česká firma túto spoloúčasť prefaktúrovala a preto je dôležité, ako je medzi vami uzatvorená mandátna zmluva. Ak je tam spomenuté, že v prípade autonehody spoluúčasť za takých a takých podmienok znášate vy, tak je to výdavok ovplyvňujúci základ dane - vychádza to zmluvy, ktorou ste viazaný, ak nie bude to výdavok neovplyňujúci základ dane
janulkas
19.04.07,09:15
ďakujem za informácie. Presne tak,havarijnú poistku platí česká firma a táto česká firma spoluúčasť uhradila. A máme nájomnú zmluvu auta, kde je napísané. že v prípade mnou zavinenej nehody platím spoluúčasť, 10 000 Kč. V mandátnej auto spomenuté nie je.
No najlepšie na to je, že sa mi to stalo v októbri minulého roku, firma sa vyjadrila, ze je to v poriadku, že to uhradia a v januári mi zahlásili, že to musím uhradiť. No žiadnu faktúru mi doposiaľ neposlali, len papier z českej poisťovni, kde je napísaná celková škoda a výška spoluúčasti.
Tweety
19.04.07,09:18
ďakujem za informácie. Presne tak,havarijnú poistku platí česká firma a táto česká firma spoluúčasť uhradila. A máme nájomnú zmluvu auta, kde je napísané. že v prípade mnou zavinenej nehody platím spoluúčasť, 10 000 Kč. V mandátnej auto spomenuté nie je.
No najlepšie na to je, že sa mi to stalo v októbri minulého roku, firma sa vyjadrila, ze je to v poriadku, že to uhradia a v januári mi zahlásili, že to musím uhradiť. No žiadnu faktúru mi doposiaľ neposlali, len papier z českej poisťovni, kde je napísaná celková škoda a výška spoluúčasti.
Aj tak, bez dokladu nič do účtovníctva nemôžeš zaúčtovať, takže počkaj na faktúrku.
janulkas
19.04.07,09:20
Tak počkám, bodaj by im to trvalo tak minimálne sto rokov...:) A ináč je aj nejaká premlčacia doba?
emgeton
19.04.07,09:57
Podľa môjho názoru to, či je spomenutá v nájomnej zmluve spoluúčasť v prípade havária alebo nie, nie je podstatné.
Zodpovednosť za škodu vyplýva z občianského zákonníka.
V zmysle §19/2a je to obhájiteľné ako daňový náklad, nakoľko povinnosť úhrady mu vyplýva zo spomenutej zodpovednosti.

Možno je môj záver mylný, nech sa skúsi niekto k tomu vyjadriť.
skaspa
19.04.07,10:30
Podľa môjho názoru to, či je spomenutá v nájomnej zmluve spoluúčasť v prípade havária alebo nie, nie je podstatné.
Zodpovednosť za škodu vyplýva z občianského zákonníka.
V zmysle §19/2a je to obhájiteľné ako daňový náklad, nakoľko povinnosť úhrady mu vyplýva zo spomenutej zodpovednosti.

Možno je môj záver mylný, nech sa skúsi niekto k tomu vyjadriť.
no podľa tohoto by bola každá škoda daňový výdavok, lebo škoda musí vždy spôsobená niekym (ak nerátame prírodné živly), kto je za ňu zodpovedný
emgeton
19.04.07,14:22
no podľa tohoto by bola každá škoda daňový výdavok, lebo škoda musí vždy spôsobená niekym (ak nerátame prírodné živly), kto je za ňu zodpovedný

písal som o "opraviteľných " škodách. Teda o tých ktoré účtovníctvo a daňové zákony za škodu nepovažujú.