Simi01
19.04.07,09:16
Dobrý deň,

chcela by som sa s Vami poradiť. Manželovi vediem JÚ. Počas roka nakupuje DHIM do 30.000,- , ktorý účtujem ako materiál + pomocná evidencia (karta DHIM). Ide o nákup, ktorý sme si určili v hodnote nad 1.000,- Sk. Ak nakúpi drobný nákup (kliešte, skrutkovače, pilníky atď) do 1.000,- Sk účtujem ich do prevádzkovej réžie bez pomocnej evidencie. Účujem správne? Ďakujem :)
daniek
19.04.07,09:19
účtujete správne
Simi01
19.04.07,09:30
ďakujem potešili ste ma
m.milada
19.04.07,09:34
dobrý deň! ...tiež vediem manželovi JÚ. Ale do materiálu dávam len typický materiál. Je tesár, materiál je u neho napr.dosky, krytina.,dlážkovica, príp.plech. DHIM do 30000 dávam prevádz.réž.+pomocná evidencia-ako Vy. To je napr.okružná píla, brúska atď. pilníky,kladivá -bez pomocnej evidencie. Je to zle?? Ďakujem.
Muška
19.04.07,09:38
(2) Ako materiál sa účtuje skladovaný materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a majetok podľa § 5 ods. 5 do doby jeho uvedenia do používania.
_______________________
§ 5
(5) Hmotný majetok podľa odseku 3 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu7) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
Muška
19.04.07,09:40
dobrý deň! ...tiež vediem manželovi JÚ. Ale do materiálu dávam len typický materiál. Je tesár, materiál je u neho napr.dosky, krytina.,dlážkovica, príp.plech. DHIM do 30000 dávam prevádz.réž.+pomocná evidencia-ako Vy. To je napr.okružná píla, brúska atď.Materiál + karta DHIM pilníky,kladivá -bez pomocnej evidencie. prevádzková réžia Je to zle?? Ďakujem.
...v texte
m.milada
19.04.07,10:13
Ďakujem. A mám teraz prehodiť tie píly do materiálu,alebo ich už nechám v prevádzk.réžii? robím to len od januára, sú to asi 3 brúsky.
Muška
19.04.07,10:23
Miladka ,
veď je ešte len začiatok roka, prehoď to do "nákup materiálu" - veď karty DHIM máš.
renča1
19.04.07,10:30
Doplním aj o:

§ 12
Podrobnosti o postupoch účtovania
pri oceňovaní zásob

(1) Zásoby sa oceňujú v súlade s § 25 a 26 zákona.

(2) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, účtujú sa úbytky zásob priamo do spotreby. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa materiál bez jeho zaúčtovania na sklad.
m.milada
19.04.07,11:34
...už prehadzujem! ...ešte dotaz, sme placami dph-nevadí to dodatočne? Stále sa učím, idem si ešte nazrieť popri káve zákony.
Muška
19.04.07,12:47
..nevadí. Veď vo výkaze DPH, nepíšeš či to bol materiál, alebo PR