jana007
19.04.07,10:55
Ak občan dostane peňažný dar od obce /zbierka občanov pri benefičnej akcii na pomoc zdravotne postihnutým deťom/ je povinný ho zdaniť ?
Vladimír Ozimý
19.04.07,13:48
dar nie je predsa predmetom dane...paragraf 3 ods 2 pism a)